Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2019 08:30 AB.MP.6743.284.2019 Zawiadomiene dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4Kv w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej – M. Skłodowskiej Curie, na działce nr ewid. 186/6, 311, 306/1, 306/2, 200/5, 200/1, 200/8, 133/3, 133/17, obręb P-7.
08.05.2019 12:53 AB.6743.142.2019.MK Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 263/1, 261/1, 259/1, 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
08.05.2019 12:11 AB.6743.141.2019.MK Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
07.05.2019 15:56 AB.6743.136.2019.MK Budowa sieci kanalizacji deszcowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/310, 2/268 w Konstantynowie Łódzkim
07.05.2019 14:56 AB.6743.134.2019.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Słowackiego, obr. K - 14, dz. 1/22, 87/7, 89/6, Konstantynów Łódzki
30.04.2019 12:36 AB.MP.6743.264.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wPabianicach, na działkach nr ewid. 1786/1, 1787/3, 1789/2, gm. Ksawerów.
25.04.2019 13:08 AB.MP.6743.254.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Orlej, łączącej eksploatowane odcinki sieci wodociągowej po obu stronach rzeki Pabianki wraz z niezbędną rozbiórką odcinków sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Orla, na działkach nr ewid. 169/8, 169/3, 169/10, 394/12, 394/13, 394/11, 395/11, 395/9, 395/10, 402/1, 402/2, obręb P-12.
25.04.2019 12:57 AB.MP.6743.253.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej spinającej końcówkę wodociągu w ul. Łaskiej z wodociągiem w ul. Torowej wraz z rozbiórką sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Torowej i Pasażu im. Anny Walentowicz, na działkach nr ewid. 8/8, 212/1, obręb P-5 oraz działka 539, obręb P-1.
19.04.2019 12:57 AB.GK.6743.243.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej w Ksawerowie, przy ul. Sosnoweja na działce nr ewid. 5041/14, 504/1, 504/10, 504/27, 502/1, 502/4, gm. Ksawerów.
19.04.2019 12:54 AB.GK.6743.242.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej w Ksawerowie, przy ul. Solarza na działce nr ewid. 38, 46, gm. Ksawerów.
18.04.2019 14:55 AB.GK.6743.238.2019 Zawioadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Ksawerowie, przy ul. Bohaterów 11 na działce nr ewid. 1517/22, gm. Ksawerów.
17.04.2019 09:47 AB.6743.115.2019.GL Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Mirosławice, dz. 67/10, gm. Lutomiersk
29.03.2019 11:55 AB.GP.6743.165.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórki odcinków linii nN i SN w miejscowości Poleszyn , gm. Dobroń
27.03.2019 10:17 AB.6743.73.2019.MK Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Moniuszki, obr. K - 11, dz. 289/2
26.03.2019 13:22 AB.6740.15.2019.MK Zawiadomienie dot. budowy dwóch hal magazynowo - produkcyjnych z zapleczem socjalno - biurowym, przy ul. Inwestycyjnej, obr. K - 19 w Konstantynowie Łódzkim
21.03.2019 09:26 AB.6743.67.2019.MK Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Warzywniczej, obr. K - 17, dz. 135/1, 135/2, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 135/15, 135/16, 135/17, 135/18, 135/19, 2/34 w Konstantynowie Łódzkim
20.03.2019 15:35 AB.GP.6743.148.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Wysieradz na działkach nr ewid. 43/1, 54, 43/5, gm. Pabianice.
12.03.2019 10:03 AB.6743.60.2019.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Leszczynowa, obr. K - 2, dz. 211/20, 212/7
06.03.2019 10:24 AB.6743.52.2019.GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Czołczyn, dz. 368/1, gm. Lutomiersk
05.03.2019 14:08 AB.6743.49.2019.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 1, 2/20, 2/268, 2/310, 2/312, 2/635, w Konstantynowie Łódzkim
05.03.2019 13:55 AB.6743.50.2019.MK Budowa sieci kanalizacji deszcowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/632 i 2/636 w Konstantynowie Łódzkim
05.03.2019 13:45 AB.6743.51.2019.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/632 i 2/636, Konstantynów Łódzki
04.03.2019 11:51 AB.GK.6743.119.2019 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie na działkach nr ewid. 1786/1, 1787/3, 1789/2, gm. Ksawerów.
01.03.2019 08:12 AB.6740.46.2019.GL Budowa sieci gazowej ś/c, obr. Prusinowice, dz. 38/1, 43 gm. Lutomiersk
28.02.2019 14:22 AB.6740.45.2019.MK Budowa sieci gazowej ś/c, ul. Dobra i Miła, obr. K - 21, dz. 6/43, 6/56 w Konstantynowie łódzkim

poprzednia 1 2 3 4 5 następna