Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2020 09:39 ZP/36/2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
29.12.2020 13:53 ZP/37/2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
22.12.2020 18:34 ZP/35/2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
08.12.2020 20:31 ZP/37/2020 Informacja z otwarcia ofert na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
08.12.2020 20:21 ZP/36/2020 Informacja z otwarcia ofert na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
08.12.2020 20:12 ZP/35/2020 Informacja z otwarcia ofert na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
30.11.2020 22:33 ZP/37/2020 Przetarg nieograniczony w dniu 08-12-2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
30.11.2020 21:46 ZP/36/2020 Przetarg nieograniczony w dniu 08-12-2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
30.11.2020 21:19 ZP/35/2020 Przetarg nieograniczony w dniu 08 grudnia 2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
06.10.2020 20:00 ZP/24/2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
30.09.2020 22:35 ZP/24/2020 Informacja z otwarcia ofert na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
22.09.2020 22:06 ZP/24/2020 Przetarg nieograniczony na zakup 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I ZP/24/2020
09.01.2020 18:47 ZP/01/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa
09.01.2020 18:38 ZP/01/2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa
01.01.2020 21:59 ZP/01/2020 Przetarg nieograniczony w dniu 09-01-2020 na DOSTAWĘ PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM Nr sprawy: ZP/01/2020