Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2020 13:42 AB.GP.6743.625.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji zbiornikowej naziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym w miejscowości Rydzyny 93, na działce nr ewid. 232/2, gm. Pabianice.
03.12.2020 13:37 AB.MP.6743.626.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Akacjowa 6, na działce nr ewid. 231, obręb P- 2.
01.12.2020 15:32 Ab.GDO.6740.621.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym w miejscowości Chechło Pierwsze, przy ul. Zwycięstwa 4a, na działce nr ewid. 307/4, gm.Dobroń.
25.11.2020 15:02 AB.6743.350.2020.GL Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Zalew, dz. 225/1, gm. Lutomiersk
25.11.2020 13:43 AB.6743.349.2020.GL Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu, obr. Bechcice, dz. 52/1, gm. Lutomiersk
25.11.2020 13:15 AB.6743.347.2020.GL Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Babice, dz. 144/1, gm. Lutomiersk
25.11.2020 10:23 AB.6743.346.2020.MK Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, ul. Jesienna 1, obr. K - 10, dz. 58/5, 58/6, 60/4, 60/5, Konstantynów Łódzki
25.11.2020 08:51 AB.GP.6743.611.2020 Zawidomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia drogi w miejscowości Petrykozy, na działkach nr ewid. 69, 70/26, 70/28, gm. Pabianice.
23.11.2020 13:01 AB.6743.345.2020.MK Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, ul. Łaska 37, dz. 197, obr. K - 12, Konstantynów Łódzki
23.11.2020 11:34 AB.6743.342.2020.MK Rozbudowa instalacji gazowej oraz budowa budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku gospodarczego, ul. Kaczeńcowa 26, obr. K - 10, dz. 404, Konstantynów Łódzki
23.11.2020 10:50 AB.MP.6743.610.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Rolniczej 8, na działce nr ewid. 526, obręb P-1.
19.11.2020 15:27 AB.6743.340.2020.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Niesięcin, obr. K -21, dz. 172/3, Konstantynów Łódzki
19.11.2020 09:14 AB.GP.6743.603.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego w miejscowości Pawlikowice 214, na działce nr ewid. 58/29, gm. Pabianice.
19.11.2020 09:05 AB.GK.6743.604.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego w Ksawerowie, przy ul. Wschodniej 65, na działce nr ewid. 154, gm. Ksawerów.
17.11.2020 15:35 AB.6743.336.2020.MK Budowa stacji transformatorowej SN,nN oraz stacji transformatorowej, ul. Przemysłowa, obr K - 18, dz. 92/7, 92/8, 92/2, 93/4, 96/4, 96/3, Konstantynów Łódzki
12.11.2020 15:40 AB.MP.6743.592.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Pabianicach, przy ul. Poniatowskiego 13/2, na działce nr ewid. 67, obręb P-7.
10.11.2020 13:40 AB.MP.6743.586.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Glebowej 21, na działce nr ewid. 105, obręb P-1.
10.11.2020 13:29 AB.MP.6743.587.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej in stalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Karniszewickiej 185, na działce nr ewid. 227, obręb P-1.
10.11.2020 13:17 AB.MP.6743.585.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wzdłuż ul. Łaskiej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 10/8, 13, obreb P-6, oraz dz. 199/1, obręb P-7.
10.11.2020 08:42 Ab.GP.6743.584.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej śr/c PE Dn 180 – etap III w miejscowości Petrykozy, na działkach nr ewid. 149/2, 198, 197, gm. Pabianice oraz w Pabianicach, na działkach nr ewid. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, obręb P-3.
06.11.2020 13:30 AB.6743.329.2020.GL Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Bukowa 2, dz. 24/5, obr. Babiczki, gm. Konstantynów Łódzki
06.11.2020 12:54 AB.6743.328.2020.GL Rozbudowa i przebudowa sieci nN, obr. Wrząca, dz. 152,130/2,130/3,130/4,131,132,53,54,133,134/1,134/2,364/4,364/3,135/1,136,64,66,137,138,139,140,141,142,143/1,144,145/5,145/4,145/3,146,147,148,82,84,149/1,150,151,238,153/1,153/2,154/11,186/3,155,157,159,161,163,165,167,169/8,169/1,171/1,175,177,179,181/18,117,119/1,119/4,183/13,183/1,185/1,239/3,239/14,123/1,239/4,239/5,239/6,239/19,239/20,239/8,237/9,239/16,239/13,200/5,239/15,348/7,348/3,348/4,374/1,352,239/18,240/1,241/6,241/23,200/6,201/15,201/16,201/6,201/8,201/10,201/12,201/14,201/13, gm. Lutomiersk
06.11.2020 11:43 AB.6743.327.2020.MK Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Warzywnicza 14, obr. K - 17, dz. 57, Konstantynów Łódzki
06.11.2020 09:50 AB.MP.6743.568.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 i 160 mm w Pabianicach, w ul. Zaradzyńskiej, na działkach nr ewid. 209/13, 208/13, 213/4, 217/1, 224/1, 322/4, 323, 61, 773, 334/23, 334/22, obręb P-15.
06.11.2020 08:38 AB.MP.6743.577.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Pabianicach, w ulicach: Rzgowskiej , Spokojnej i Sybiraków na działkach nr ewid. 60/10, 86/1, 124/28, 124/9, 124/4, 85/10, 85/2, obręb P- 15.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna