Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2020 10:22 AB.GP.6743.523.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej śr/c w miejscowości Petrykozy, na działkach nr ewid. 235/2, 236/2, 237/2, 240/2, 281/1, 244/1, 244/2, gm. Pabianice.
02.10.2020 11:47 AB.6743.307.2020.GL Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ewid. 114/10, obr. Mirosławice, gm. Lutomiersk
01.10.2020 09:43 AB.6743.298.2020.MK Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
30.09.2020 14:57 AB.MP>6743.504.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego w Pabianicach, przy ul. Szpitalnej 12, na działce nr ewid. 662/1, obręb P-15.
30.09.2020 14:51 AB.MP.6743.503.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego w Pabianicach, przy ul. Żelaznej 10, na działce nr ewid. 65, obręb P-8.
30.09.2020 14:29 AB.MP.6743.500.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c w Pabianicach, przy ul. Widzewskiej, na działkach nr ewid. 134/3, 89/23, obręb P-25.
29.09.2020 11:31 AB.GDO.6740.495.2020 Zawiadomienie dotyczące wniosku pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Orange nr 90430/19394 SB Ldzań S8, WLD_DOBRON_LDZAN z instalacją elektryczną, na działce nr ewid. 908/2 w miejscowości Ldzań, obręb: 0007 Ldzań, gm. Dobroń.
24.09.2020 09:19 AB.6743.294.2020.MK Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 97/2, 199/2, 39/21, 39/27, 39/24, 39/14, Konstantynów Łódzki
22.09.2020 10:28 AB.6743.291.2020.GL Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Zdziechów, dz. 153/4, 208, gm. Lutomiersk
16.09.2020 09:39 AB.GDO.6743.457.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Broniewskiego w Dobroniu na działce nr ewid. 500/66 , gm. Dobroń.
15.09.2020 16:05 AB.MP.6743.450.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy linii oświetlenia z przyłączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej 39, na działce nr ewid. 156, obręb P-6.
15.09.2020 14:35 AB.GP.6743.449.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 569/19, 570/21, gm. Pabianice.
15.09.2020 14:32 AB.GP.6743.451.2020 Zzawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w miejscowości Piątkowisko, na działce nr ewid. 329/21, gm. Pabianice.
15.09.2020 14:30 AB.GP.6743.452.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w miejscowości Piątkowisko, na działce nr ewid. 563/21, gm. Pabianice.
15.09.2020 14:26 AB.GP.6743.453.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 346/23, 347/15, gm. Pabianice.
15.09.2020 13:55 AB.GP.6743.454.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 573/19, 574/17, gm. Pabianice.
15.09.2020 13:38 AB.GP.6743.448.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Piątkowisko, na działce nr ewid. 338/8, gm. Pabianice.
10.09.2020 15:11 AB.MP.6743.437.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Kasztelańskiej i Miodowej, na działkach nr ewid. 29/6, 31/8, 31/9, 32/1, 32/4, 32/6, 35/2, 35/5, 38/2, 38/9, 46/2, 46/5, 52/5, 55/9, 203/2, 203/3, 203/7, 203/8, obręb P-28.
10.09.2020 14:57 AB.GP>6743.438.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej śr/c w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na działce nr ewid. 661/15, gm. Pabianice.
10.09.2020 14:04 AB.GDO.6743.444.2020 Zawidomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej z budową przyłączy wodociągowych do działek w miejscowości Chechło Pierwsze, na działkach nr ewid. 40/1, 40/4, 40/6, 40/7, 40/8, gm. Dobroń.
10.09.2020 13:56 AB.GP.6743.439.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej śr/c PE Dn 225 – etap II w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 360/4, 359, 202/5, gm. Pabianice.
07.09.2020 15:01 AB.GK.6743.430.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt, na działce nr ewid. 1372/1, gm. Kswerów.
07.09.2020 14:56 AB.GP.6743.431.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na działkach nr ewid. 525, 337/3, gm. Pabianice.
04.09.2020 13:27 AB.MP.6743.427.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej niskiego ciśnienia w Pabianicach, przy ul. Siennej na działce nr ewid. 207, obręb P-20.
28.08.2020 14:52 AB.MP.6743.412.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Piotr Skargi 85 D, na działce nr ewid. 398, obręb P-15.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna