Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2020 14:17 AB.6743.85.2020.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/622 i 2/635, Konstantynów Łódzki
29.04.2020 13:29 AB.6743.84.2020.MK Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/622 i 2/635, Konstantynów Łódzki
29.04.2020 11:26 AB.6743.86.2020.MK Budowa sieci gazowej n/c, ul. Nadrzeczna, obr. k - 21, dz. 11/12, Konstantynów Łódzki
24.04.2020 13:02 AB.MP.6743.131.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Świetlickiego w Pabianicach, na działkach nr ewid. 54/3, 49/5, 49/4, 47/4, obręb P-17.
22.04.2020 13:40 AB.6743.76.2020.MK Budowa sieci gazowej n/c, ul. Nadrzeczna, obr. k - 21, dz. 11/12, Konstantynów Łódzki
02.04.2020 15:48 AB.6743.70.2020.GL Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Wiśniowa, obr. Kazimierz, dz. 290, 789/2, 789/12, gm. Lutomiersk
12.03.2020 10:40 AB.GDO.6740.156.2020 Zawiadomienie dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PAB4403A” wraz z wewnętrzna linią zasilającą, w miejscowości Kolonia Ldzań, na działce nr ewid. 4, gmina Dobroń.
12.03.2020 09:42 AB.GDO.6743.101.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy gazociągu śr/c DN110 PE100 RC w Pabianicach, przy ul. Miodowej na działce nr ewid. 107, obręb P-28 oraz w Chechle Pierwszym, przy ul. Karolewskiej na działce nr ewid. 306, gm. Dobroń.
09.03.2020 15:25 AB.6743.58.2020.MK Budowa linii kablowej n/n, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 98/14, 98/15, 199/2, 40, 39/34, 39/27, 39/29, 39/32, 39/36, 39/35, , 39/28, 39/10, 39/9, 39/30, 39/37, 39/46, 39/24, 39/26, 39/25, 39/14, 39/13, 39/18, gm. Lutomiersk
02.03.2020 14:49 AB.GK.6743.80.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Tymiankowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 359/35, 2045/4, 364, 359/57, 359/50, 366/1, 368/1, 368/2, gm. Ksawerów.
27.02.2020 14:51 AB.6743.49.2020.GL Budowa gazociągu śr/c, ul. Poziomkowa, dz. 744, gm. Lutomiersk
27.02.2020 09:22 AB.MP.6743.75.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Pogodnej i Polnej Bis, na działkach nr ewid. 85/2, 84/6, 83/3, 82/2, 81/3, 80/3, 79/4, 79/3, 78/4, 77/4, 76/4, 75/4, 74/4, 73/3, 72/2, 71/6, 70/4, 69/3, 68/2, 67/2, 66/2, obręb P-18 oraz na działkach nr ewid. 517/2, 502/2, 474/2, 473/4, 472/2, 471/2, obręb P-17.
21.02.2020 14:52 AB.6743.40.2020.MK Budowa gazociągu śr/c, ul. Nowe Bechcice, dz. 78/1, 36/11, 36/5, 36/20, obr. K - 6, K - 5, konstantynów Łódzki
20.02.2020 11:44 AB.MP.6743.57.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Traugutta na odcinku od ul. Szkolnej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 423/2, 420/9, 420/11, obręb P-8.
12.02.2020 15:08 AB.MP.6743.46.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w Pabianicach, w ul. Staszewskiego, Mickiewicza , na działkach nr ewid. 87/2, 74, obręb P-7.
12.02.2020 13:44 AB.6743.32.2020.GL Budowa gazociągu śr/c, ul. Klonowa, dz. 37, obr. Babiczki, gm. Lutomiersk
10.02.2020 15:04 AB.MP.6743.43.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego, na działce nr ewid. 19, obręb P- 13.
10.02.2020 13:46 AB.6743.30.2020.GL Budowa sieci wodociągowej, obr. Stanisławów Stary, dz. 122/2, 122/6, gm. Lutomiersk
03.02.2020 14:25 AB.MP.6743.32.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej, na działce nr ewid. 1/9, obręb P-14.
03.02.2020 13:47 Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego postepowania odwoławczego od decyzji Starosty Pabianickiego nr 1084/2019 z dnia 28.10.2019r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla T -Mobile Polska S.A., stacji bazowej telefoni cyfrowej sieci T-Mobile wraz z instalacją elektroenergetyczną w miejscowości Nowa Gadka, przy ul. Ogrodników 2 na działce nr ewid. 28/2
31.01.2020 14:54 AB.6743.23.2020.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Diamentowa, Bursztynowa i Mirosławice, obr. K - 1, dz. 13/14, 13/13, 12/14, 10/10, 12/3, 10/9, 11/8, 11/1, Konstantynów Łódzki
29.01.2020 14:04 AB.GK.6743.26.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn w Ksawerowie, przy ul. Wschodniej, na działkach nr ewid. 1108/17, 1108/18, 1108/19, 1108/20, 1108/21, gm. Ksawerów.
27.01.2020 11:59 AB.6743.15.2020.MK Budowa linii kablowej oraz likwidacja odcinka napowietrznej linii energetycznej, ul. Józefów, obr. K - 9, dz. 43/1, 43/2, 42/5, 37/2, 32/22 w Konstantynowie Łódzkim
10.01.2020 09:53 AB.GDO.6743.9.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych – oświetlenie drogi w miejscowości Chechło Drugie, ul. Lipowa, na działkach nr ewid. 118 i 298/3, gm. Dobroń.
08.01.2020 09:41 AB.GDO.6743.5.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Drugie, na działkach nr ewid. 156, 157, 158/3, 158/4, 158/6, 159/1, 159/3, 10, gm. Dobroń.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna