Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2020 10:23 Pismo Starosty Pabianickiego przesyłające do Wojewody Łódzkiego wniosek o zatwierdzenie zmian w statucie Spółki Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
30.03.2020 14:08 Informacja o wyniku III przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej (działki nr: 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31)
26.03.2020 12:10 Wezwania Wojewody Łódzkiego dot. odwołania od decyzji Starosty Pabianickiego w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
20.03.2020 11:51 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 6A, obręb G-47 część działki nr 213/6
11.03.2020 11:55 Wezwania Wojewody Łódzkiego dot. odwołania od decyzji Starosty Pabianickiego w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
10.03.2020 11:13 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działka nr 2166/16 przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
10.03.2020 10:49 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w Ksawerowie w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470.
26.02.2020 11:30 Pismo Starosty Pabianickiego przesyłające akta sprawy do Wojewody Łódzkiego
25.02.2020 11:00 Decyzja Starosty Pabianickiego dot. uznania, że nieruchomości położone w gminie Dobroń w obrębie 7 Ldzań , oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 726 o pow. 17,42 ha i działka nr 729 o pow. 26,50 ha stanowią mienie gromadzkie.
24.02.2020 10:22 Wezwanie Wojewody Łódzkiego dot. odwołania od decyzji zatwierdzającej statut Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
20.02.2020 14:00 Pismo Wojewody Łódzkiego dot. odwołania od decyzji zatwierdzającej statut Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
20.02.2020 13:49 Pismo do Urzędu Gminy w Lutomiersku dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7
20.02.2020 13:40 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7
04.02.2020 16:37 Pismo Starosty Pabianickiego przesyłające do Wojewody Łódzkiego odwołanie od decyzji zatwierdzającej statut Spółki dla zagospodaowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
30.01.2020 14:47 Pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące decyzji Starosty Pabianickiego w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
28.01.2020 15:16 Obwieszczenie Starosty Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - zawiadomienie spadkobierców
28.01.2020 15:05 Obwieszczenie Starosty Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - zawiadomienie spadkobierców
28.01.2020 13:30 Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
21.01.2020 11:36 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działki nr 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31
20.01.2020 15:09 Lista rzeczoznawców majatkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Pabianickiego na 2020 r.
13.01.2020 15:07 Informacja o wyniku II przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
07.01.2020 13:55 Zaproszenie do wpisania na listę rzeczoznawców majątkowych na rok 2020, wykonujących operaty szacunkowe dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych

poprzednia 1 2 3