Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2020 10:41 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2020 r
06.11.2020 10:34 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2020 r.
10.08.2020 13:50 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2020 r.
10.08.2020 13:47 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
10.08.2020 13:38 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2020 r.
10.08.2020 13:35 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
10.08.2020 13:33 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
20.05.2020 12:18 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2020 r.
20.05.2020 12:15 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2020 r.
20.05.2020 12:08 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2020 r.
20.05.2020 12:06 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2020 r.
20.05.2020 12:03 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 marca 2020 r.

poprzednia 1 2