Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2021 13:57 AB.6743.309.2021.GL Budowa zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Babice, dz. 234/7, gm. Lutomiersk
23.07.2021 12:42 AB.GP.6743.549.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazu ze zbiornika naziemnego oraz kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Żytowice 57, na działce nr ewid. 53/3, gm. Pabianice.
23.07.2021 12:36 AB.GP.6743.548.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w miejscowości Hermanów, na działce nr ewid. 76, gm. Pabianice.
23.07.2021 12:29 AB.MP.6743.547.2021 Zawadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji gazu do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Zaradzyńskiej 8c, na działce nr ewid. 125/3, obręb P-15.
23.07.2021 12:25 AB.MP.6743.544.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Niskiej 7, na działce nr ewid. 405, obręb P-29.
23.07.2021 11:05 AB.6743.298.2021.MK Przebudowa Placu Wolności oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, obr. K - 11, dz. 12, Konstantynów Łódzki
23.07.2021 10:50 AB.6743.297.2021.MK Przebudowa Placu Wolności i ul. Kątnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, obr. K - 11, dz. 241/1, 11/2, Konstantynów Łódzki
22.07.2021 15:56 AB.GDŁ.6743.541.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Łaziska, na działce nr ewid. 138/1, gm. Dłutów.
22.07.2021 12:32 AB.MP.6740.245.2021 Zawiadomienie o wydaniu w dniu 08.07.2021r. Decyzji Starosty Pabianickiego na 3/2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Łódzki Tramwaj Metropolitarny: etap II Pabianice – Ksawerów” polegającej na przebudowie i rozbudowie układu drogowo-torowego w ciągu ulic Zamkowa-Stary Rynek-Warszawska na odcinku od skrzyżowania ul. Jana Kilińskiego i Świętego Jana do skrzyżowania z ul. Kapliczną, obręb P-7: 227/9, 227/10,227/12, 227/15, 227/16; obręb P-8: 494/13, 531,542/4, 542/6, 542/9,542/13, 546/2; obręb P-9:188/1, 193/4, 196/4, 216,243,274/2,279,312/2,317/8; obręb P-10: 74/1,74/2,74/3,74/4,117/2,119/1; obręb P-13: 1/15,3,7,18/1,25/1,25/3,25/5,26/15,55/1,55/2,55/4,55/5,55/7,55/9,55/11,55/13,55/15,55/17,55/19,55/20,55/21,55/23,55/24,56,57/5,67/1,67/3,70/1,70/2,76/1,76/2,77/8,85, 250/3,250/5, 250/6; obręb P-14:1/1, 1/3,1/4,1/6,1/9.
21.07.2021 14:14 AB.MP.6743.540.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 82, na działce nr ewid. 497, obręb P-17.
21.07.2021 12:31 AB.6743.305.2021.GL Budowa odcinka linii kablowej SN 15kV oraz budowa słupów i usunięcie odcinka linii napowietrznej 15kV oraz słupa, w miejscowości Lutomiersk, dz. 706, gm. Lutomiersk
20.07.2021 14:39 AB.6743.303.2021.MK Budowa sieci gazowej śr/c, przy ul. Inwestycyjnej, obr. K - 19, dz. 92/23 i 90/78 oraz przy ul. Innowacyjnej, obr. K - 19, dz. 90/74, 90/15, 90/20, 90/77 w Konstantynowie Łódzkim
20.07.2021 14:18 AB.6743.302.2021.GL Budowa sieci wodociągowej, obr. Behcice, dz. 30/2, 30/21, 36, gm. Lutomiersk
19.07.2021 15:53 AB.GP.6743.533.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 79/8, 78/5, 79/17, 217/3, 51/4, 215/1, gm. Pabianice.
15.07.2021 14:33 AB.6743.287.2021.GL Budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia, obr. Charbice Górne, dz. 225/3, gm. Lutomiersk
14.07.2021 15:02 AB.MP.6743.521.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 88, na działce nr ewid. 531, obręb P-17.
14.07.2021 14:57 AB.MP.6743.517.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 12, na działce nr ewid. 32/1, obręb P-17.
14.07.2021 14:54 AB.GK.6743.518.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt 20, na działce nr ewid. 765/1, gm. Ksawerów.
14.07.2021 14:37 AB.GDŁ.6743.519.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Dłutowie, przy ul. Pabianickiej 29, na działce nr ewid. 236/2, gm. Dłutów.
13.07.2021 11:36 AB.GDŁ.6743.513.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz V=2700dm3 do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Dłutów, ul. Polna 16, na działce nr ewid. 148, gm. Dłutów.
12.07.2021 15:33 AB.MP.6743.512.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 83, na działce nr ewid. 509/2, obręb P-17.
09.07.2021 13:33 AB.6743.293.2021.GL Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu, ul. Parcela 27, obr. Wrząca, dz. 29/13, gm. Lutomiersk
09.07.2021 12:11 AB.6743.290.2021.GL Budowa sieci wodociągowej, obr. Wrząca, dz. 243/2, 389, obr. Kolonia Bechcice, dz. 58, gm. Lutomiersk
09.07.2021 11:41 AB.6743.289.2021.GL Budowa sieci wodociągowej, obr. Mirosławice, dz. 81/1, 81/6, 81/9, 81/13, 81/16, gm. Lutomiersk
08.07.2021 15:31 AB.GDO.6743.503.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Markówka 24, na działce nr ewid. 94/1, gm. Dobroń.

1 2 3 4 5 6 następna