Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2021 15:28 AB.GK.6743.505.2021 Zawiadomieniue dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Ksawerów, przy ul. Malinowej 6, na działce nr ewid. 462/2, gm. Kswerów.
07.07.2021 14:12 AB.MP.6743.501.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Pabianicach, w ul. Bugaj 66, 68, 70, na działkach nr ewid. 299/35, 299/38, 299/169, obręb P-14.
07.07.2021 14:02 AB.MP.6743.502.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Pabianicach, w ul. Bugaj 80, Gawrońskiej 10, na działkach nr ewid. 299/97, 299/98, 299/99, obręb P-14.
07.07.2021 13:52 AB.MP.6743.500.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Pabianicach, w ul. Jana Pawła II 28 i 30, Bardowskiego 3, 5, 8, Sempołowskiej 3, 5, Trębackiej 6, na działkach nr ewid. 332/17, 332/20, 357/1, 357/4, 357/6, 333/4, 333/5, 333/8, obręb P-6.
07.07.2021 13:06 AB.GDO.6743.498.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Dobroń, przy ul. Miłosza 10, na działce nr ewid. 492/22, gm. Dobroń.
07.07.2021 10:02 AB.6743.283.2021.MK Budowa doziemnej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Warzywnicza 9, obr. K - 17, dz. 54/7, Konstantynów Łódzki
07.07.2021 09:35 AB.6743.280.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętzrnej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, ul. Klonowa 21A, obr. K - 2, dz. 289/3, Konstantynów Łódzki
06.07.2021 15:45 AB.6743.278.2021.MK Budowa linii kablowej nn, obr. K - 12, dz. 189, 337/9, 573/4, 576/4, obr. K - 15, dz. 2/6, 29/11, 75/1, Konstantynów Łódzki
06.07.2021 08:29 AB.GDO.6743.495.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej DN160 PE-HD wraz z przebudową odcinka sieci w miejscowości Orpelów i Przygoń, na działkach nr ewid. 176/23, 173, 303, 127/4, 127/8, 175, gm. Dobroń.
06.07.2021 08:22 AB.GP.6743.497.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz gospodarczego w miejscowości Petrykozy - Osiedle, przy ul. Bacy 1, na działce nr ewid. 241/2, gm. Pabianice.
06.07.2021 08:18 AB.GP.6743.496.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Piątkowisku, przy ul. Złotej 54, na działce nr ewid. 609/113, gm. Pabianice.
05.07.2021 10:28 AB.GP.6743.492.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Żytowska, na działce nr ewid. 200, gm. Pabianice.
05.07.2021 10:19 AB.GDŁ.6743.486.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pawłówek, na działce nr ewid. 33/5, gm. Dłutów.
05.07.2021 10:17 AB.GK.6743.485.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w miejscowości Ksawerów w ul. Kościuszki, na działkach nr ewid. 359/3, 359/2, 359/41, 177, 353/3, 353/2, gm. Ksawerów.
30.06.2021 14:55 AB.6743.231.2021.MK Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dz. nr ewid. 237, obr. K-12, Konstantynów Łódzki
30.06.2021 14:51 AB.GDO.6743.482.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej z szambem w miejscowości Barycz, na działce nr ewid. 363, gm. Dobroń.
30.06.2021 14:47 AB.GDO.6743.483.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej z naziemnego zbiornika na gaz płynny do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Chechło Drugie, przy ul. Kosobudzkiej 3, na działce nr ewid. 109/3, gm. Dobroń.
30.06.2021 14:42 AB.GK.6743.484.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nN w miejscowości Ksawerów w ul. Szkolnej, na działkach nr ewid. 1853, 2166/14, 2166/22, gm. Ksawerów.
30.06.2021 12:26 AB.6743.275.2021.GL Budowa instalacji zbiornikowej na gaz LPG wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym, obr. Żurawieniec-Leonów, dz. 114, gm. Lutomiersk
30.06.2021 12:14 AB.6743.274.2021.GL Budowa instalacji zbiornikowej na gaz LPG wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym, obr. Żurawieniec-Leonów, dz. 119, gm. Lutomiersk
29.06.2021 10:52 AB.GDO.6743.480.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobroń, na działkach nr ewid. 24/2 i 103/2, gm. Dobroń.
29.06.2021 08:47 AB.GP.6743.475.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego w miejscowości Bychlew 112A, na działce nr ewid. 560, gm. Pabianice.
29.06.2021 08:44 AB.GP.6743.474.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Żytowska 20, na działce nr ewid. 156, gm. Pabianice.
29.06.2021 08:39 AB.GDŁ.6743.477.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Dłutów, przy ul. Wspólnej 6, na działce nr ewid. 212/3, gm. Dłutów.
25.06.2021 13:46 AB.GP.6743.464.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Piątkowisko29 B, na działce nr ewid. 374, gm. Pabianice.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna