Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2021 09:14 AB.6743.271.2021.MK Budowa sieci gazowej śr/c, przy ul. Uprawnej i Przyrodniczej, obr. K - 17, dz. 101/1, 128/1 w Konstantynowie Łódzkim
25.06.2021 08:43 AB.GDŁ.6743.457.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Huta Dłutowska, przy ul. Okrężnej 9, na działkach nr ewid. 149/4, gm. Dłutów.
25.06.2021 08:24 AB.6743.270.2021.MK Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno - biurowym, przy ul. Srebrzyńskiej 41A, obr. K - 15, dz. 81/4, Konstantynów Łódzki
24.06.2021 14:47 AB.6743.267.2021.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 38/2, Konstantynów Łódzki
24.06.2021 13:23 AB.6743.266.2021.GL Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa sieci gazowej, obr. Kazimierz, dz. 345/2, 656, obr. Zdziechów, dz. 208, 130, 389, 386, obr. Charbice Dolne, dz. 78, obr. Charbice Górne, dz. 230, 222, 225/5, 225/3, gm. Lutomiersk
23.06.2021 15:12 AB.6743.265.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku gospodarczo-garażowego, ul. Norwida 16, obr. K - 14, dz. 380/9, 380/10, Konstantynów Łódzki
23.06.2021 14:46 AB.GK.6743.453.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nN w miejscowości Ksawerów w ul. Suchej, na działkach nr ewid. 1443/1, 1443/3, 1371/1, 819, gm. Ksawerów.
23.06.2021 14:34 AB.6743.258.2021.GL Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, obr. Albertów, dz. 127/2, 127/4, 146, 75, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, gm. Lutomiersk
23.06.2021 14:09 AB.6743.257.2021.GL Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, obr. Wola Puczniewska, dz. 11/3, 11/6, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, gm. Lutomiersk
23.06.2021 13:17 AB.6743.253.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku, ul. Przemysłowa 15, obr. K - 18, dz. 62/9, Konstantynów Łódzki
21.06.2021 15:41 AB.GK.6740.135.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ze-zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Spółdzielczej w Ksawerowie wraz z usunięciem kolizji teletechnicznych, na działkach nr ewid. 753, 936/3, 937/3, 937/5, 937/7, 937/12, 937/13, 938/2, 957 i 973.
21.06.2021 10:30 AB.GK.6743.444.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie, przy ul. Zachodniej 67 na działce nr ewid. 1749/3, gm. Ksawerów.
21.06.2021 10:18 AB.GDO.6743.442.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dobroń Mały, na działkach nr ewid. 265/1, 371/4, gm. Dobroń.
21.06.2021 10:16 AB.GDO.6743.443.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym, na działkach nr ewid. 337/1, obręb Chechło Pierwsze i 10, obręb Chechło Drugie, gm. Dobroń.
16.06.2021 15:16 AB.GP.6743.424.2021 Zawiadomienie dotyczące głoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Piątkowisko, na działce nr ewid. 661/4, gm. Pabianice.
16.06.2021 15:12 AB.GDO.6743.426.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Chechło Pierwsze przy ul. Karolewskiej 21, na działce nr ewid. 195/2, gm. Dobroń.
16.06.2021 15:07 AB.MP.6743. 435.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Skałdowej 13, na działce nr ewid. 189, obręb P-3.
16.06.2021 14:55 AB.GP.6743.431.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Rydzyny 10F, na działkach nr ewid. 450/5, 450/6, gm. Pabianice.
16.06.2021 14:48 AB.MP6743.430.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Targowej, na działce nr ewid. 499/1, obręb P-12.
16.06.2021 14:43 AB.MP.6743.434.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nN w Pabianicach na działkach nr ewid. 28/1, 8/1, 11, obręb P-21, na działkach nr ewid. 279, 281/3, obręb P-16, dz. 250, obręb P-26 oraz w Woli Zaradzyńskiej na działce nr ewid. 487, gm. Ksawerów.
15.06.2021 11:51 AB.GP.6743.421.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Żytowice 36A, na działce nr ewid. 342/1, gm. Pabianice.
14.06.2021 08:36 AB.GDO.6743.417.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym w ul. Asnyka od ul. 15 Pułku Piechoty Wilków, na działkach nr ewid. 304/1, 302/7, 302/14, gm. Dobroń i na działce nr ewid. 10/1, obręb P-5.
14.06.2021 08:34 AB.MP.6743.356.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Konstantynowskiej 33A, na działce nr ewid. 79, obręb P-10.
10.06.2021 13:52 AB.6743.233.2021.GL Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Parcela 21, w miejscowości Wrząca, obr. 27, dz. 26/4, gm. Lutomiersk
10.06.2021 13:38 AB.6743.232.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku gospodarczego, ul. Lutomierska 27, obr. K - 7, dz. 113, Konstantynów Łódzki

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna