Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2021 13:10 AB.MP.6743.416.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Ossowskiego 11, na działce nr ewid. 86, obręb P-16.
10.06.2021 13:05 AB.GP.6743.414.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pawlikowice, na działce nr ewid. 193/1, gm. Pabianice.
10.06.2021 13:02 AB.GP.6743.415.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Hermanów, na działkach nr ewid. 166/2, gm. Pabianice.
09.06.2021 09:09 AB.MP.6743.409.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Ornej 12, na działkach nr ewid. 214/5, 218/5, 222/3, obręb P-29.
08.06.2021 13:48 AB.GDO.6743.407.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Chechle Drugim, przy ul. Wrzosowej 17, na działce nr ewid. 381, gm. Dobroń.
08.06.2021 13:46 AB.MP.6743.406.2021 Zawiwdomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do drugiego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Waryńskiego 33, na działce nr ewid. 462, obręb P-7.
08.06.2021 09:49 AB.MP.6743.404.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Konstantynowskiej 43, na działce nr ewid. 143, obręb P-9.
08.06.2021 08:06 AB.GDŁ.6743.398.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Huta Dłutowska, na działce nr ewid. 70/2, gm. Dłutów.
02.06.2021 13:56 AB.6743.224.2021.GL Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Babiczki, ul. Lipowa, dz. 37, 81, 137/1, gm. Lutomiersk
02.06.2021 13:53 AB.MP.6743.396.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Dąbrowskiego, na działce nr ewid. 83, obręb P-6.
02.06.2021 08:45 AB.GDŁ.6743.393.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej PVC 90 oraz przyłącza wodociągowego do studni wodomierzowej w miejscowości Dłutów Poduchowny, na działkach nr ewid. 26/44 i 26/35, gm. Dłutów.
31.05.2021 14:55 AB.6743.218.2021.GL Budowa sieci wodociągowej, obr. Kazimierz, dz. 267/7, 279, gm. Lutomiersk
27.05.2021 15:11 AB.6743.213.2021.GL Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Północna 32, obr. Lutomiersk, dz. 629, gm. Lutomiersk
27.05.2021 13:08 AB.GK.6743.388.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn w Ksawerowie w ul. Tymiankowej i Kościuszki, na działkach nr ewid. 372/2, 177, 359/35, gm. Ksawerów.
27.05.2021 12:59 AB.6743.210.2021.MK Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielrodzinnym, pl. Wolności 10, obr. K - 10, dz. 108/2, Konstantynów Łódzki
27.05.2021 12:45 AB.6743.208.2021.MK Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Północna 11, obr. K - 14, dz. 359 Konstantynów Łódzki
27.05.2021 12:30 AB.MP.6743.386.2021 Zawiadomienie dotyczace zgłoszenia budowy doziemnej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w Pabianicach, przy ul. Karniszewickiej 69, na działce nr ewid. 144, obręb P-3.
27.05.2021 12:24 AB.GP.6743.387.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Pawlikowice, na działkach nr ewid. 59 i 58/31, gm. Pabianice.
27.05.2021 12:13 AB.MP.6743.385.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia PE ø 110 w Pabianicach w ul. Zaradzyńskiej i Miłej, na działkach nr ewid. 216/4, 213/41, 380/11, obręb P-11.
27.05.2021 12:07 AB.GDO.6743.383.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 110 oraz sieci średniego ciśnienia PE ø 63 w Dobroniu w ul. 11 Listopada, Polnej, Łąkowej, Konwaliowej i Kalinowej, na działkach nr ewid. 242/2, 53, 62, 78, 278/6, 278/18, 44, 45, 46, 47, gm. Dobroń.
26.05.2021 15:42 AB.MP.6743.376.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ze zbiornika na gaz płynny dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Wierzbowej 5, na działce nr ewid. 372, obręb P-12.
26.05.2021 15:38 AB.MP.6743.375.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Łąkowej 28, na działce nr ewid. 356, obręb P-12.
26.05.2021 11:32 AB.6743.203.2021.MK Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/34, 2/91 w Konstantynowie Łódzkim
25.05.2021 13:55 AB.MP.6743.371.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym w Pabianicach, przy ul. Kościuszki 5, na działce nr ewid. 236/6, obręb P-7.
25.05.2021 13:47 AB.MP.6743.372.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w Pabianicach, na działce nr ewid. 163/22, obręb P-3.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna