Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2021 14:55 AB.6743.231.2021.MK Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dz. nr ewid. 237, obr. K-12, Konstantynów Łódzki
30.06.2021 14:51 AB.GDO.6743.482.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej z szambem w miejscowości Barycz, na działce nr ewid. 363, gm. Dobroń.
30.06.2021 14:47 AB.GDO.6743.483.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej z naziemnego zbiornika na gaz płynny do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Chechło Drugie, przy ul. Kosobudzkiej 3, na działce nr ewid. 109/3, gm. Dobroń.
30.06.2021 14:42 AB.GK.6743.484.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nN w miejscowości Ksawerów w ul. Szkolnej, na działkach nr ewid. 1853, 2166/14, 2166/22, gm. Ksawerów.
30.06.2021 12:26 AB.6743.275.2021.GL Budowa instalacji zbiornikowej na gaz LPG wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym, obr. Żurawieniec-Leonów, dz. 114, gm. Lutomiersk
30.06.2021 12:14 AB.6743.274.2021.GL Budowa instalacji zbiornikowej na gaz LPG wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym, obr. Żurawieniec-Leonów, dz. 119, gm. Lutomiersk
29.06.2021 10:52 AB.GDO.6743.480.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobroń, na działkach nr ewid. 24/2 i 103/2, gm. Dobroń.
29.06.2021 08:47 AB.GP.6743.475.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego w miejscowości Bychlew 112A, na działce nr ewid. 560, gm. Pabianice.
29.06.2021 08:44 AB.GP.6743.474.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Żytowska 20, na działce nr ewid. 156, gm. Pabianice.
29.06.2021 08:39 AB.GDŁ.6743.477.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Dłutów, przy ul. Wspólnej 6, na działce nr ewid. 212/3, gm. Dłutów.
25.06.2021 13:46 AB.GP.6743.464.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Piątkowisko29 B, na działce nr ewid. 374, gm. Pabianice.
25.06.2021 09:14 AB.6743.271.2021.MK Budowa sieci gazowej śr/c, przy ul. Uprawnej i Przyrodniczej, obr. K - 17, dz. 101/1, 128/1 w Konstantynowie Łódzkim
25.06.2021 08:43 AB.GDŁ.6743.457.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Huta Dłutowska, przy ul. Okrężnej 9, na działkach nr ewid. 149/4, gm. Dłutów.
25.06.2021 08:24 AB.6743.270.2021.MK Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno - biurowym, przy ul. Srebrzyńskiej 41A, obr. K - 15, dz. 81/4, Konstantynów Łódzki
24.06.2021 14:47 AB.6743.267.2021.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 38/2, Konstantynów Łódzki
24.06.2021 13:23 AB.6743.266.2021.GL Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa sieci gazowej, obr. Kazimierz, dz. 345/2, 656, obr. Zdziechów, dz. 208, 130, 389, 386, obr. Charbice Dolne, dz. 78, obr. Charbice Górne, dz. 230, 222, 225/5, 225/3, gm. Lutomiersk
23.06.2021 15:12 AB.6743.265.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku gospodarczo-garażowego, ul. Norwida 16, obr. K - 14, dz. 380/9, 380/10, Konstantynów Łódzki
23.06.2021 14:46 AB.GK.6743.453.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nN w miejscowości Ksawerów w ul. Suchej, na działkach nr ewid. 1443/1, 1443/3, 1371/1, 819, gm. Ksawerów.
23.06.2021 14:34 AB.6743.258.2021.GL Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, obr. Albertów, dz. 127/2, 127/4, 146, 75, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, gm. Lutomiersk
23.06.2021 14:09 AB.6743.257.2021.GL Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, obr. Wola Puczniewska, dz. 11/3, 11/6, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, gm. Lutomiersk
23.06.2021 13:17 AB.6743.253.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku, ul. Przemysłowa 15, obr. K - 18, dz. 62/9, Konstantynów Łódzki
21.06.2021 15:41 AB.GK.6740.135.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ze-zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Spółdzielczej w Ksawerowie wraz z usunięciem kolizji teletechnicznych, na działkach nr ewid. 753, 936/3, 937/3, 937/5, 937/7, 937/12, 937/13, 938/2, 957 i 973.
21.06.2021 10:30 AB.GK.6743.444.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie, przy ul. Zachodniej 67 na działce nr ewid. 1749/3, gm. Ksawerów.
21.06.2021 10:18 AB.GDO.6743.442.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dobroń Mały, na działkach nr ewid. 265/1, 371/4, gm. Dobroń.
21.06.2021 10:16 AB.GDO.6743.443.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym, na działkach nr ewid. 337/1, obręb Chechło Pierwsze i 10, obręb Chechło Drugie, gm. Dobroń.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna