Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2021 11:10 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działka nr 2166/31
20.07.2021 10:13 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-17 jako działki nr 9 i nr 27 oraz w obrębie K-2 oznaczonej jako działka nr 218/4
06.07.2021 13:40 Wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w gminie Pabianice, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie Piątkowisko jako działka nr 301/2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
28.06.2021 14:02 Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 2166/31 położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej.
28.06.2021 13:33 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk, gmina Lutomiersk.
28.06.2021 09:03 Pismo do Starostwa Powiatowego w Łasku w sprawie wypożyczenia akt dotyczących zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
28.06.2021 09:01 Pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi w sprawie dokumentów dotyczących uregulowania stanu prawnego Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
28.06.2021 08:54 Pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu w sprawie dokumentów dotyczących uregulowania stanu prawnego Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
22.06.2021 09:07 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Dobroń, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0002 Chechło Pierwsze jako działka nr 435
22.06.2021 09:03 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0024 P-24 jako działka nr 137/2
22.06.2021 08:58 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabainicach, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-24 jako działka nr 10
22.06.2021 08:54 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Pabianice, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 22 Szynkielew jako działka nr 92
22.06.2021 08:49 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie 0018 K-18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21
22.06.2021 08:46 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabainicach, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0029 P-29 jako działka nr 67
22.06.2021 08:39 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Pabainice, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 22 Szynkielew jako działka nr 133/2
15.06.2021 13:59 Wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 87 B i A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-3 jako działki nr 102 i 103, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
09.06.2021 12:48 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
25.05.2021 10:08 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Pabianicach oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie P-5 jako działki: nr 211/4 o pow. 0,0156 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00054793/5, nr 211/5 o pow. 0,0224 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00054792/8, nr 211/24 o pow. 0,0226 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00054791/1 i nr 8/27 o pow. 0,0296 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00056391/1 oraz w obrębie P-19 jako działka nr 145/6 o pow. 0,0027 ha.
24.05.2021 15:04 Wezwanie do udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2 , 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
18.05.2021 12:07 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej położonej w położonej w gminie Dłutów, w obrębie 3 Dąbrowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/7
18.05.2021 11:49 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 53/20 i nr 53/22
18.05.2021 09:01 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działka nr 2166/31
11.05.2021 16:43 Decyzja Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji Starosty Pabianickiego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kazimierz, gm. Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
11.05.2021 11:30 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, Ignacew, obręb 0001 K-1, działka nr 46/4
09.04.2021 13:38 Pismo do Wojewody Łódzkiego przesyłające odwołanie od decyzji Starosty Pabianickiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kazimierz, gm. Lutomiersk, działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2 , 562/1, 562/2, 734 w obrębie 13 Kazimierz i działka nr 7 w obrębie 14 Lutomiersk

1 2 następna