Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2021 14:15 Wezwania dotyczące udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów niezbędnych w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
12.10.2021 15:52 Wykaz nieruchomości położonej w gminie Dobroń, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 Chechło Drugie jako działka nr 46/2
11.10.2021 10:45 Wezwania do udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2 , 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
11.10.2021 10:43 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
05.10.2021 09:15 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb 0003 K-3, działki nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, 42/5, nr 42/6.
28.09.2021 14:13 Dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-17, oznaczonych jako działki: nr 9 oraz nr 27 oraz w obrębie K-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218/4
21.09.2021 12:52 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działka nr 2166/31
13.09.2021 11:40 Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 2166/31 Ksawerów ul. Szkolna
31.08.2021 09:25 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej położonej w gminie Pabianice w obrębie 0019 Porszewice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/2
26.08.2021 15:01 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk, gmina Lutomiersk.
26.08.2021 14:22 Pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi w sprawie dokumentów dotyczących uregulowania stanu prawnego Wspólnoty Gruntowej wsi Kazimierz.
26.08.2021 12:44 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dobroń, w obrębie 0002 Chechło Pierwsze, działka nr 435
26.08.2021 12:39 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach, w obrębie 0029 P-29, działka nr 67
26.08.2021 12:27 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie 0018 K-18, działka nr 21
26.08.2021 12:24 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 22 Szynkielew, działka nr 92
26.08.2021 12:20 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 22 Szynkielew, działka nr 133/2
26.08.2021 12:15 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach, obręb P-24, działka nr 10
26.08.2021 11:58 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach, przy ul. Mostowej 16L, działka nr 137/2
17.08.2021 09:14 Wykaz nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w obrębie 0003 K-3, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6
10.08.2021 14:02 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
04.08.2021 12:47 Wezwania dotyczące udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów niezbędnych w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
02.08.2021 09:06 Wezwania do udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2 , 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
02.08.2021 09:03 Pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu w sprawie dokumentów dotyczących uregulowania stanu prawnego Wspólnoty Gruntowej wsi Kazimierz.
02.08.2021 08:56 Pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi w sprawie dokumentów dotyczących uregulowania stanu prawnego Wspólnoty Gruntowej wsi Kazimierz.
02.08.2021 08:53 Pismo do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach z prośbą o wypożyczenie akt.

1 2 3 4 następna