Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2021 11:40 Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 2166/31 Ksawerów ul. Szkolna
31.08.2021 09:25 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej położonej w gminie Pabianice w obrębie 0019 Porszewice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/2
26.08.2021 15:01 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk, gmina Lutomiersk.
26.08.2021 14:22 Pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi w sprawie dokumentów dotyczących uregulowania stanu prawnego Wspólnoty Gruntowej wsi Kazimierz.
26.08.2021 12:44 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dobroń, w obrębie 0002 Chechło Pierwsze, działka nr 435
26.08.2021 12:39 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach, w obrębie 0029 P-29, działka nr 67
26.08.2021 12:27 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie 0018 K-18, działka nr 21
26.08.2021 12:24 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 22 Szynkielew, działka nr 92
26.08.2021 12:20 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 22 Szynkielew, działka nr 133/2
26.08.2021 12:15 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach, obręb P-24, działka nr 10
26.08.2021 11:58 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach, przy ul. Mostowej 16L, działka nr 137/2
17.08.2021 09:14 Wykaz nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w obrębie 0003 K-3, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6
10.08.2021 14:02 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
04.08.2021 12:47 Wezwania dotyczące udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów niezbędnych w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
02.08.2021 09:06 Wezwania do udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2 , 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
02.08.2021 09:03 Pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu w sprawie dokumentów dotyczących uregulowania stanu prawnego Wspólnoty Gruntowej wsi Kazimierz.
02.08.2021 08:56 Pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi w sprawie dokumentów dotyczących uregulowania stanu prawnego Wspólnoty Gruntowej wsi Kazimierz.
02.08.2021 08:53 Pismo do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach z prośbą o wypożyczenie akt.
02.08.2021 08:42 Pismo do Wójta Gminy Lutomiersk o dostarczenie dokumentów niezbędnych w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kazimierz.
29.07.2021 11:14 Wezwania dotyczące udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów niezbędnych w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
29.07.2021 11:12 Pismo do Wójta Gminy Lutomiersk o dostarczenie dokumentów dotyczących zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
29.07.2021 11:07 Pismo do Starostwa Powiatowego w Łasku o dostarczenie dokumentów dotyczących zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk..
28.07.2021 13:16 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dłutów, w obrębie 3 Dąbrowa, działka nr 24/7
28.07.2021 13:07 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Konstantynów Łódzki, w obrębie K-16, działki nr 53/20 i nr 53/22.
28.07.2021 08:50 Informacja o wyniku I przetargu dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, Ignacew, działka nr 46/4

1 2 3 następna