Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2021 11:30 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, Ignacew, obręb 0001 K-1, działka nr 46/4
09.04.2021 13:38 Pismo do Wojewody Łódzkiego przesyłające odwołanie od decyzji Starosty Pabianickiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kazimierz, gm. Lutomiersk, działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2 , 562/1, 562/2, 734 w obrębie 13 Kazimierz i działka nr 7 w obrębie 14 Lutomiersk
09.04.2021 12:02 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 27 Wrząca, działka nr 200/1
09.04.2021 11:46 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dłutów, w obrębie 20 Świerczyna, działka nr 271
06.04.2021 12:48 Informacja o wyniku III przetargu dot. działek położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6
01.04.2021 15:06 Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi w obrębie B-9, jako działka nr 55/55
01.04.2021 15:02 Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi w obrębie B-9, jako działka nr 55/55
30.03.2021 14:29 Wykaz nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/31
15.03.2021 14:38 Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, działka nr 5/1
02.03.2021 12:55 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-10 jako działka nr 170 o pow. 0,0169 ha.
02.03.2021 08:04 Wykaz nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, Ignacew, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0001 K-1 jako działka nr 46/4
23.02.2021 16:33 Decyzja dot. wspólnoty gruntowej gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki nr 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7
09.02.2021 12:11 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, obręb P-13, działka nr 5/1.
09.02.2021 12:01 Wykaz nieruchomosci gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego 3A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-13 jako działka nr 218 o pow. 0,3159.
09.02.2021 11:51 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-10 jako działka nr 256/81 o pow. 0,1414 ha.
29.01.2021 11:18 Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Pabianickiego na 2021 r.
26.01.2021 10:02 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Dłutów, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0020 Świerczyna jako działka nr 271
26.01.2021 09:54 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0027 Wrząca jako działka nr 200/1
26.01.2021 09:24 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6.
25.01.2021 13:17 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dot. gm. Lutomiersk, obr. 13 Kazimierz, działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obr. 14 Lutomiersk, działka nr 7.
19.01.2021 09:05 Zaproszenie do wpisania na listę rzeczoznawców majątkowych na rok 2021, wykonujących operaty szacunkowe dla potrzeb prowadzonych postępowań administarcyjnych
12.01.2021 11:45 Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6
05.01.2021 12:25 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zagajnikowej, w obrębie 0013 K-13, część działki nr 100/2
05.01.2021 12:11 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Jutrzkowickiej, w obrębie 0017 P-17, część działek nr 3/10, 3/11, 3/12

poprzednia 1 2 3