Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2007 09:06 Zawiadomienie 6224 11 07 - wykonanie przejścia kolektorem sanitarnym o śr. 200 pod rzeką Pabianką w km 0+523 w Pabianicach.
17.05.2007 08:57 Zawiadomienie 6224 10 07 - przejście linią elektroenergetyczną średniego napięcia przez rzekę Ner w km 83+930 w miejscowości Kazimierz gm. Lutomiersk
15.05.2007 15:51 Zawiadomienie 6224 9 07 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 83/6 w Wysieradzu gm. Pabianice
09.05.2007 09:07 Zawiadomienie 6223 11 06-07 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej w miejscowości Markówka gm. Dobroń
25.04.2007 15:44 Zawiadomienie 6223 15 07 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu działki nr ew. 150/1 w Chechle II do rowu R-A-1 oraz do zbiornika odparowującego położonego na ww. działce
25.04.2007 12:28 Zwiadomienie 6223 11 07 odprowadzenie ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej P 1,50x2,50 m do ziemi za pomocą rowu w km 0+123 położonego na działce nr ew. 207 w Pabianicach.
13.04.2007 08:42 Zawiadomienie 6223 13 07 - odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego Konstantynów- południe tj. część rejonu ulic: Bema, Pułaskiego, Sowińskiego do rzeki Łód
11.04.2007 08:57 Zawiadomienie 6223 7 07 - pobór wody podziemnej ze studni głębinowej na działce nr ew. 61/6 w Orpelowie Numerki 30 gm. Dobroń.
30.03.2007 13:05 Zawiadomienie 6224 7 07 - wykup nieruchomosci pod uregulowane koryto rzeki Ner
30.03.2007 11:36 Zawiadomienie 6223 11 07 - odprowadzenie wód opadowych do rzeki Dobrzynki w km 7+863 kanałem otwartym.
26.03.2007 15:37 Zawiadomienie 6224 8 07 - przejście kanałem tłocznym w rurze osłonowej o śr. 500 pod rzeką Dobrzynką w km 7+070 w Pabianicach.
26.03.2007 15:31 zawiadomienie 6223 10 07 - odprowadzenie wód opadowych do rzeki Dobrzynki w km 7+764 w Pabianicach
19.03.2007 11:02 Zawiadomienie 6223 9 07 - odprowadzenie wód opadowych z terenu między ulicą Gawrońską a ulicą Grota Roweckiego w Pabianicach do rzeki Dobrzynki w km 7+309.
16.03.2007 08:40 Zawiadomienie 6223 8 07 - odprowadzenie wód opadowych z odcinkia ulicy Nasiennej w Konstantynowie Łódzkim do gruntu.
13.03.2007 10:41 Zawiadomienie 6224 5 07 - regulacja rzeki Dobrzynki od km 7+095 do km 8+060 oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki.
26.02.2007 13:06 Zawiadomienie 6224 6 07 - wykonanie stawu na działce nr ew. 413 w Rydzynach gm. Pabianice
23.02.2007 13:02 Zawiadomienie 6223 6 07 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach do rzeki Dobrzynki w km 7+430 wylotem o śr. 0,50 m.
23.02.2007 12:54 Zawiadomienie 6223 7 07 - pobór wody z wolnego lustra rzeki Dobrzynki na potrzeby stawów przy ul. G. Roweckiego 8a w Pabianicach
13.02.2007 12:58 Zawiadomienie 6224 4 07 - przejście kanałem sanotarnym o śr 500 mm pod rzeką Dobrzynką w km 7+300 w Pabianicach.
13.02.2007 12:51 Zawiadomienie 6224 3 07 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 331/4 w Chechle II przy ul. Podleśnej gm. Dobroń.
13.02.2007 12:43 Zawiadomienie 6224 2 07 - wykonanie stawu na działce nr ew. 331/5 w Chechle II przy ul. Podleśnej gm. Dobroń.
13.02.2007 12:23 Zawiadomienie 6223 5 07 - pobór wody podziemnej ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie ROD KAROLINKA w Rydzynach gm. Pabianice
12.02.2007 10:55 Zawiadomienie 6223 4 04 - pobór wody podziemnej na terenie zakładu ALDA Sp. J. w Pabianicach ul. Konstantynowiska 63
26.01.2007 13:49 Zawiadomienie 6223 10 05 07 - zmiana pozwolenioa wodnoprawnego udzielonego Philips Lighting Poland S.A. polegająca na określeniu miejsca poboru ścieków do badań kontrolnych.
26.01.2007 13:42 Zawiadomienie 6223 2 07 - pobór wód podziemnych ze studni głębiniwej zlokalizowanej na terenie Swedwood poland Sp. z o.o. Oddział w Konstantynowie Łódzkim

poprzednia 1 2 3 następna