Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2009 12:40 zawiadomienie 6224 18 09 - przejście przepustem przez koryto rzeki Jasieniec od km 0+555 do km 0+537 w Konstantynowie Łódzkim
27.08.2009 12:29 Zawiadomienie 6224 17 09 - wykonanie rowu przydrożnego w Lutomiersku od ul. Placu Bartłomieja do ul. Polnej.
07.08.2009 14:07 Zawiadomienie 6224 16 09 - przejście siecią wodociągową pod korytem rzeki Jasieniec w km 4+162 w Konstantynowie Łódzkim
23.07.2009 11:46 Zawiadomienie 6224 15 09 - przejście kanalizacją sanitarną pod korytem rzeki Jasieniec w Konstantynowie Łódzkim
23.07.2009 11:40 Zawiadomienie 6223 22 09 - pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej w Pabianicach ul. Lutomierska 50
17.07.2009 12:17 Zawiadomienie - 6223 21 09 odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Jasieniec i rowu R-N7 z drogi wojewódzkiej 710 w Konstantynowie Łodzkim
15.07.2009 11:05 Zawiadomienie 6224 14 09 - wykonanie dwóch podziemnych zbiorników na działce nr ew. 415/1 w Konstantynowie Łodzkim ul. Niesięcin 28.
15.07.2009 10:50 zawiadomienie 6224 13 09 - wykonanie stawu chłonno-odparowawczego na działce nr ew. 145/1 w Chechle Pierwszym gm. Dobroń
07.07.2009 15:04 Zawiadomienie 6224 12 09 - wykonanie przebudowy rowu zlokalizowanego na działce nr ew. 1529/3 w Ksawerowie
06.07.2009 14:03 Zawiadomienie - 6224 11 09 - wykonanie rowu przydroznego odwadniającego modernizowany odcinek drogi powiatowej nr 3312E w Pabianicach.
06.07.2009 13:35 Zawiadomienie 6224 10 09 - przejście przepustem z blachy falistej typu MULTI PLATE przez koryto rzeki Pabianki od km 1+617 do km 1+662 w Pabianicach
06.07.2009 13:22 zawiadomienie 6224 9 09 - odbudowa zbiorników wodnych w Konstantynowie Łódzkim ul. Łaska 66/64
02.07.2009 14:12 Zawiadomienie 6223 18 09 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w Pabianicach z terenu Zakładu Miesnego "ZBYSZKO"
02.07.2009 14:02 Zawiadomienie 6223 17 09 - przebudowa rowów R-J16 i R-J13 w pasie ulicy Spółdzielczej w Konstantynowie Łódzkim.
02.07.2009 13:56 Zawiadomienie - 6223 16 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Łódki w km 3+163 z ulic Łąkowej, Spółdzielczej i Łódzkiej w Konstantynowie Łódzkim
02.07.2009 08:59 Zawiadomienie 6223 15 09 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji z terenu PHUP "ES-MODEL" w Konstantynowie Łódzkim
04.06.2009 11:58 Zawiadomienie 6223 14 09 - pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na dz. nr ew. 2 w Porszewicach gm. Pabianice
26.05.2009 12:13 Zawiadomienie 6223 11 09 - wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych ze studni.
19.05.2009 11:08 Zawiadomienie 6223 13 09 - odprowadzanie scieków opadowych i roztopowych do rzeki Pabianki i rowu południowego
19.05.2009 10:54 Zawiadomienie 6224 8 09 - przejście gazociągiem w rurze osłonowej PE śr. 110 mm pod korytem rzeki Jasieniec w km 0+318 w Konstantynowie Łódzkim ul. Górna
14.05.2009 14:58 Zawiadomienie 6223 12 09 - pobór wody ze studni głębinowej w Ksawerowie ul. Bema 6
08.05.2009 11:02 Zawiadomienie 6223 8 09 - zmiana ukształtowania terenu na działkach nr ew. 6/9 i cz. działki nr ew. 6/21 w Konstantynowie Łodzkim ul. Srebrzyńska 5/7
08.05.2009 09:59 Zawiadomienie 6224 6 09 - przebudowa koryta rzeki Jesionki w km 2+950 poprzez zamontowanie przepustu rurowego 2x140 w m. Orzk
08.05.2009 09:47 Zawiadomienie 6223 10 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych z obwodnicy południowej Pabianic do rzeki Pabianki w km 1+671 i do rowu R-D7 w km 0+962
28.04.2009 11:04 Zawiadomienie 6223 9 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych ze skrzyżowania DK Nr 14 z ul. Szkolna i Nowotki w Ksawerowie do rowu R-N58

poprzednia 1 2 3 następna