Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2009 10:32 Zawiadomienie 6223/38-12/05/07/09 - wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej oraz odprowadzenie ścieków do rowu .
03.04.2009 10:26 Zawiadomienie 6223 11-3/06/07/09 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej w m. Markówka gm. Dobroń
30.03.2009 14:38 Zawiadomienie 6223 7 09 - odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji miejskiej z terenu zakładu Philips Lighting Poland S.A. w Pabianicach.
30.03.2009 14:27 Zawiadomienie 6223 5 09 - odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z terenu Stacji Paliw PKN
30.03.2009 14:11 Zawiadomienie 6224 5 09 - odprowadzenie do rzeki Dobrzynki w km 7+066 wylotem o śr. 500 ścieków opadowych z ulicy G. Roweckiego w Pabianicach.
25.03.2009 12:46 Zawiadomienie 6224 4 09 - wykonanie i przebudowa rowów przydrożnych, melioracyjnych wzdłuż rozbudowywanego odcinka DK 71 od km 33+300 w Konstantrynowie Łódzkim do km 43+046,94 w Pabianicach.
20.03.2009 09:41 Zawiadomienie 6223 6 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych z Kompleksu Hotelarsko-Gastronomicznego w Konstantynowie Łódzkim do ziemi
25.02.2009 13:32 Zawiadomienie 6224 3 09 - wykonanie rowu przydrożnego w ulicy Niesięcin w Konstantynowie Łodzkim.
20.02.2009 08:49 zawiadomienie 6223 2 09 - odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji z terenu Stacji Paliw Orlen Nr 4225
20.02.2009 08:43 Zawiadomienie 6223 4 09 - odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lutomiersku
13.02.2009 08:21 Zawiadomienie 6223 3 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z odcinków ulic Świątka, Targowej i Potokowej w Pabianicach do rzeki Pabianki w km 1+524.
13.02.2009 08:10 Zawiadomienie 6224 2 09 - przebudowa i likwidacja istniejącej sieci drenarskiej na działkach nr ew. 150/1 i 150/2 w Hucie Dłutowskiej
12.02.2009 11:28 Zawiadomienie 6223 2 09 - piętrzenie i pobór wód rzeki Jesionki na potrzeby zbiorników "Popławy" w m. Orzk gm. Dłutów
15.01.2009 15:12 Zawiadomienie 6224 1 09 - przebudowa koryta rzeki Łódki w km 1+850 w Konstantynowie Łódzkim ul. Krótka poprzez wykonanie przepustu z blachy falistej MULTIPLATE L27

poprzednia 1 2 3