Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2010 07:44 Zawiadomienie 6224 18 10 - likwidacja rowu R-N17 od ul. Kościelnej do ul. Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim
09.08.2010 14:56 Zawiadomienie 6224 19 10 - wykonanie przejscia przepustem przez koryto rzeki Pabianki w km 0+730,90 w Bychlewie
30.07.2010 13:10 Zawiadomienie 6224 17 10 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 275 w Tereninie gm. Pabianice
12.07.2010 15:36 Zawiadomienie 6224 14 10 - wykonanie przejscia przepustem przez koryto rzeki Pabianki w Pabianicach ul. Kilińskiego.
08.07.2010 15:44 Zawiadomienie 6224 16 10 - wykonanie drenażu odwadniającego na działce nr ew. 81/4 w Konstantynowie Łodzkim ul. Srebrzyńska 41A
07.07.2010 13:51 Zawiadomienie 6224 15 10 - przebudowa rowu przydroznego w pasie drogi powiatowej nr 4911E przy ul. Wspólnej 54 w Pabianicach
07.07.2010 11:32 Zawiadomienie 6223 14 10 - pobór wód podziemnych ze studni w Pabianicach ul. Warszawska 75
22.06.2010 17:42 Zawiadomienie 6223 13 10 - wykonanie urządzenia wodnego studni nr 1 oraz pobór wód podziemnych w Pabianicach ul. Sikorskiego 3
14.06.2010 13:26 Zawiadomienie 6224 10 10 - wykonanie urządzeń wodnych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice-Dłutów
28.05.2010 11:46 Zawiadomienie 6223 12 10 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Krótkiej w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Łódki
27.05.2010 11:37 Zawiadomienie 6224 12 10 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 98 w Dłutowie
25.05.2010 13:58 Zawiadomienie 6224 11 10 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie drogi powatowej 3310E w Mogilnie Dużym.
25.05.2010 13:45 Zawiadomienie 6224 8 10 - przebudowa urządzeń wodnych na działkach nr ew. 178, 214, 196, 188 w Zalewie gm. Lutomiersk
25.05.2010 12:45 Zawiadomienie 6224 7 10 - legalizacja urządzenia wodnego na działkach nr ew. 178, 214, 196 w Zalewie gm. Lutomiersk
27.04.2010 15:36 Zawiadomienie 6223 10 10 - wykonanie wylotu i odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Dobrzynki z terenu projektowanej Galerii Handlowej w Pabianicach
23.04.2010 11:14 zawiadomienie 6223 11 10 - pobór wody ze studni nr 2 i likwidacja studni nr 1 na terenie Farbiarni Andrzej Bartosiak w Konstantynowie Łódzkim
21.04.2010 15:22 Zawiadomienie 6224 6 10 - przebudowa rowu melioracyjnego R-3a/2 w Rydzynach
07.04.2010 15:31 Zawiadomienie 6224 4 10 - przebudowa rowu przydrożnego w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie
06.04.2010 13:41 Zawiadomienie 6223 7 10 odprowadzanie scieków bytowych z projektowanej oczyszczalni BIOEKOL Mini 100 do rzeki Jesionki w Drzewocinach
19.03.2010 11:58 Zawiadomienie 6223 8 10 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych PKN ORLEN w Lutomiersku przy ul. 3-Maja 38 do ziemi.
25.02.2010 16:06 Zawiadomienie 6223 3 10 - odprowadzenie wod popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Prusinowicach do rzeki Wrzącej
24.02.2010 10:44 Zawiadomienie 6223 6 10 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim
24.02.2010 10:31 Zawiadomienie 6223 5 10 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy ołudniowej w Dłutowie do rzeki jesionki i rowów przydrożnych
24.02.2010 10:20 Zawiadomienie 6223 2 10 - pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej w Rydzynach
15.02.2010 14:37 Zawiadomienie 6223 4 10 - odprowadzanie ścieków przemysłowych z Farbiarni w Konstantynowie Łódzkim ul. Browarna 27/29.

poprzednia 1 2 3 następna