Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2010 08:15 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartał roku 2010
03.11.2010 08:13 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2010 roku
03.11.2010 08:11 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2010 roku
23.08.2010 10:07 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I kwartał 2010
23.08.2010 10:05 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za I kwartał roku 2010
23.08.2010 10:01 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za I kwartał roku 2010
23.08.2010 09:56 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał roku 2010
23.08.2010 09:51 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za II kwartał roku 2010
23.08.2010 09:17 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
23.08.2010 09:13 Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
23.08.2010 09:02 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za II kwartał roku 2010
23.08.2010 09:01 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2010 roku
23.08.2010 08:59 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2010 r.
23.08.2010 08:58 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
23.08.2010 08:57 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 r.
23.08.2010 08:54 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2010 roku
23.08.2010 08:51 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2010 roku
10.05.2010 14:16 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2010 roku
10.05.2010 14:13 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
10.05.2010 14:08 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2010 r.
10.05.2010 13:59 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 r.
10.05.2010 13:57 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2010 roku
10.05.2010 13:56 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2010 roku

poprzednia 1 2