Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2019 11:59 Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2019 i 2020 Programu Polityki Zdrowotnej ,,Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023”
08.04.2019 15:36 Konkurs ofert na wybór realizatora w l. 2019-2020 Programu Polityki Zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności..." oraz w sprawie powołania komisji konkursowej
26.03.2019 09:25 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019
27.02.2019 15:28 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.
28.01.2019 12:21 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 r.
28.01.2019 12:08 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
18.01.2019 12:48 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach
17.01.2019 12:34 Ogłoszenie dla stowarzyszeń i fundacji w zw. z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
17.01.2019 12:14 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.
19.11.2018 12:24 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
18.06.2018 11:08 Rozliczenie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku.
30.05.2018 14:34 Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
20.03.2018 15:09 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
27.02.2018 16:05 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.
27.02.2018 16:05 Uchwała powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
02.02.2018 13:44 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 r.
31.01.2018 10:51 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
12.01.2018 12:06 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.
16.11.2017 13:42 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
22.03.2017 15:10 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
28.02.2017 13:24 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.
23.02.2017 10:13 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
01.02.2017 08:42 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochorny i promocji zdrowia w 2017 r.
01.02.2017 08:40 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
12.01.2017 15:52 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji za zasadnie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna