Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2016 12:08 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
24.10.2016 11:51 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozazrządowymi na rok 2017
22.03.2016 14:52 Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert i przyznania dotacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia
01.03.2016 10:21 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r
27.01.2016 13:31 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochorny i promocji zdrowia w 2016 r.
27.01.2016 13:26 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
15.01.2016 14:06 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji za zasadnie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.
18.11.2015 12:28 Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
28.10.2015 13:32 Wyniki konsultacji projektu Programu współparcy na rok 2016
13.10.2015 12:14 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
17.03.2015 15:42 Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert i przyznania dotacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia
27.02.2015 12:23 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r
25.11.2014 12:29 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek na 2015
16.02.2015 14:37 Wynik rozliczeń dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku
29.01.2015 10:33 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochorny i promocji zdrowia w 2015 r.
29.01.2015 10:28 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
14.01.2015 14:14 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r.
30.09.2014 11:20 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
07.05.2014 13:29 Apel Rady Powiatu Pabianickiego
27.01.2014 18:00 Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
27.01.2014 17:54 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia
16.02.2015 14:35 Wynik rozliczeń dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku
02.01.2014 14:46 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 r.
19.11.2013 08:27 Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
26.03.2013 16:43 Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert i przyznania dotacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia

poprzednia 1 2 3 4 następna