Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2011 08:42 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2011 roku
16.11.2011 08:40 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2011 roku
26.07.2011 10:45 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za II kwartał roku 2011
26.07.2011 10:43 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
26.07.2011 10:41 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 r.
26.07.2011 10:40 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2011 roku
26.07.2011 10:37 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 r.
26.07.2011 10:35 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał roku 2011
26.07.2011 10:33 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2011 roku
26.07.2011 10:31 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2011 roku
26.07.2011 10:30 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2011 roku
13.05.2011 11:23 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2011 roku
13.05.2011 11:02 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za I kwartał roku 2011
13.05.2011 11:01 Rb-50 roczne sprawozdanie o dotacjach za I kwartał 2011 roku
13.05.2011 11:00 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 r.
13.05.2011 10:59 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
13.05.2011 10:57 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 r
13.05.2011 10:41 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I kwartał roku 2011
13.05.2011 10:40 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2011 roku
13.05.2011 10:37 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2011 roku

poprzednia 1 2