Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2011 09:51 Zawiadomienie 6341 23 2011 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie drogi gminnej - ul. Okręzna w Hucie Dłutowskiej
02.06.2011 09:43 Zawiadomienie 6341 22 2011 - wykonanie przebudowy rowu przydroznego w ul. Wschodniej 125 w Ksawerowie
20.04.2011 08:59 Zawiadomienie 6341 17 - pobór wód podziemnych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Ksawerowie
11.04.2011 11:30 Zawiadomienie 6341 12 2011 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Akacjowej w Nowej Gadce do istniejących rowów i cieku Gadki
08.04.2011 12:35 Zawiadomienie 6341 15 2011 - wykonanie trzech stawów ziemnych nr 2, 3, 4 na działkach 148/1, 147/1, 146/1, 156/1 we wsi Porszewice gm. Pabianice
08.04.2011 12:09 Zawiadomienie 6341 16 2011 - wykonanie przejścia projektowanym gazociągiem o śr 160 mm pod dnem koryta rzeki ŁÓdki w km 3+141 w rejonie ulicy Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim.
23.03.2011 08:08 Zawiadomienie 6341 14 2011 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rzeki jasieniec w km 1+885 w Konstantynowie Łódzkim
23.03.2011 07:57 Zawiadomienie 6341 13 2011 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do rzeki Jasieniec w km 0+765 w Konstantynowie Łódzkim
15.03.2011 16:27 Zawiadomienie 6341 11 2011 - odprowadzanie ścieków przemysłowych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych z Zakładu w Ksawerowie ul. Łódzka 52.
10.03.2011 15:36 Zawiadomienie 6341 10 2011 - wykonanie urządzeń wodnych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego obr. K-14 dz. nr ew. 86/3, 87, 86/2.
07.03.2011 15:36 Zawiadomienie 6341 8 2011 - przebudowa sieci drenarskiej na działce nr ew. 49/6 obręb K-14 w Konstantynowie Łódzkim.
07.03.2011 15:23 Zawiadomienie 6341 9 2011 - odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu Wytwórni Mas Bitumicznych i Wytwórni Betonu do rowu melioracyjnego R-B projektowanym wylotem śr. 150 mm w km 1+640 w Porszewicach
22.02.2011 13:28 zawiadomienie 6341 6 2011 - wykonanie dwóch stawów ziemnych na działkach nr ew. 176/49, 176/8, 176/9 w miejscowości Zalew gm. Lutomiersk
28.01.2011 11:16 OŚ.PM. 6223/23-2/10-11 Zawiadomienie 6223 23 2010 2011 na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę wylotu kanału deszczowego oraz na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych
28.01.2011 09:49 OS.PM.6341.2.2011 Zawiadomienie 6341 2 2011 Wykonanie urządzeńwodnych 2 studnie i pobór dla celów socjalno-bytowych
21.01.2011 15:01 Zawiadomienie 6223 1 2011 - odprowadzenie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogolnospławnej w Pabianicach do rzeki Pabianki
19.01.2011 12:32 Zawiadomienie 6224 2 2011 - przebudowa rowu południowego na wysokości ul. Próżnej w Pabianicach
19.01.2011 12:17 Zawiadomienie 6223 13 09 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego - decyzja Nr 276/09 z dnia 12.06.2009r.

poprzednia 1 2