Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2013 10:51 Wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Pabianicach, przy ul. Stary Rynek 23, dz. nr 26/16 i dz. nr 26/17 przy ul. Grobelnej 1, dz. nr 26/18 przeznaczonych dowydzierżawienia
16.07.2013 10:42 Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej 26,24A,24, działki nr 372, 373, 374, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
16.07.2013 10:31 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Dobroń w obrębie 1 Barycz, działka nr 587 o pow. 0,2000 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
09.07.2013 09:28 Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej dz. nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
26.06.2013 08:58 Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości położonej w gminie Ksawerów przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów działki nr 2166/19 i nr 2166/20
18.06.2013 16:04 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 130/3, położonej w gm. Lutomiersk we wsi Wrząca, przy ul. Wiejskiej 4
11.06.2013 12:36 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Lutomiersk w obrębie 14 Lutomiersk, działka nr 897/1 o pow. 0,6600 ha
11.06.2013 12:26 II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w gm. Ksawerów, przy ul. Szkolnej działki nr 2166/15 i nr 2166/17
10.06.2013 13:40 Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy na czas oznaczony 3 lat nieruchomości położonej w gm. Ksawerów przy ul. Szkolnej, działki nr 2166/15 i nr 2166/17
21.05.2013 15:37 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
14.05.2013 09:19 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działka nr 897/1 o pow. 0,6600 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 25 lat
14.05.2013 09:06 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Pabianicach obręb P-9, dz. nr 17/1, 18/1, 18/2, 21/3, 20/1, 20/2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego
14.05.2013 08:59 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Lutomiersk, we wsi Wrząca, przy ul. Wiejskiej 4, działka nr 130/3 o pow. 0,4000 ha
14.05.2013 08:43 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, działka nr 2166/19 o pow. 0,0076 ha i nr 2166/20 o pow. 0,0092 ha
29.04.2013 11:22 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej działki nr 2166/15 i nr 2166/17
24.04.2013 08:24 Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 120, nr 121, nr 122, położonych w gm. Lutomiersk, obręb 22 Stanisławów Nowy
23.04.2013 12:28 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, w obrębie K-3, działka nr 44/2 o pow. 0,0848 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
16.04.2013 10:06 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33,oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57 o pow. 0,1620 ha
26.03.2013 11:18 Wykaz nieruchomości położonej w gm. Ksawerów przy ul. Szkolnej, działki nr 2166/15 i nr 2166/17, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony 3 lat
26.03.2013 08:47 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w gm. Pabianice, w obrębie 22 Szynkielew, działka nr 19/1 o pow. 0,0992 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
26.03.2013 08:24 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, obręb K-15,działka nr 117 o pow. 0,5031 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
19.03.2013 12:41 Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Ksawerów przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działki nr 2166/19 i 2166/20 , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
19.03.2013 12:12 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Lutomiersk w obrębie 22 Stanisławów Nowy, działki nr 120 , 121, 122.
13.03.2013 08:21 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 103, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
05.03.2013 16:17 Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 120,121,122 położonych w gm. Lutomiersk, obręb 22 Stanisławów Nowy

poprzednia 1 2 3 następna