Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2013 16:03 Zawiadomienie 6341 17 - wykonanie urządzeń wodnych w Ksawerowie na działce nr ew. 1529/3
02.09.2013 15:06 Zawiadomienie 6341 16 - piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Dobrzynki i wykonanie urządzeń wodnych ul. Graniczna 50 w Pabianicach
04.07.2013 15:49 Zawiadomienie - 6341 15 - wprowadzanie ścieków przemysłowych do urząśdzeń kanalizacyjnych z PHUP ES-MODEL
27.06.2013 08:04 Zawiadomienie 6341 14 - pobór wód podziemnych ujęciem zlokalizowanym na terenie Stacji Kontroli Pojazdów prowadzonej przez Fiesta Sp. z o.o.
17.06.2013 14:03 Zawiadomienie 6341 13 - przejście gazociągiem pod dnem rzeki Wrzącej w km 3+395 w Legendzinie gm. Lutomiersk
17.06.2013 13:16 Zawiadomienie 6341 12 - pietrzenie, pobor i odprowadzenie wody z Cieku Huty Dłutowskiej na potrzeby stawów w Rydzynach
20.05.2013 14:20 Zawiadomienie 6341 10 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej z terenu myjni samochodowej w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 55
20.05.2013 11:40 Zawiadomienie 6341 9 - odbudowa wylotu na lewym brzegu rzeki Dobrzynki w km 7+340 w Pabianicach i odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu MOSiR w Pabianicach ul. G. Roweckiego 3
28.03.2013 14:32 Zawiadomienie 6341 4 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Olechówki w km 1+795 w Łodzi
21.03.2013 08:46 Zawiadomienie 6341 6 - przejście pasywna linią światłowodową pod dnem rzeki ner w km 84+296 w Lutomiersku
20.03.2013 14:44 Zawiadomienie 6341 2 - odprowadzenie ścieków przemyslowych z zakładu Clariant Polska Sp. z o.o. do kanalizacji miejskiej w Konstantynowie Ł.
20.03.2013 14:25 Zawiadomienie - 6341 1 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 168/2 w m. Albertów gm. Lutomiersk
15.01.2013 13:10 Informacja dotycząca wykonywania obowiązków pełnionych dotychczas przez leśniczych

poprzednia 1 2