Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2009 10:11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieogr. w dn.. 07.12.09r w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę prod. mleczarskich do DPS w Konstantynowie Ł. Ogł. w BZP nr 219457
27.11.2009 11:27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na rozszerzenie systemu monitorującego: przyzywowo-alarmowego w DPS w Konstantynowie Ł. - ogł w BZP nr 197165/09 z dn. 04.11.09
24.11.2009 10:29 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dn.07.12 .2009r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów mleczarskich do DPS w Konstantynowie Łódzkim
19.11.2009 12:36 Informacja o odpowiedzi na pytanie wykonawcy w sprawie zapisów SIWZ w postępowaniu o zam. publ. ogł.w BZP 197165-09 data zam. 4.11.09. (rozszerzenie syst monitorującego w DPS Konstantynów)
04.11.2009 10:19 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 26 listopada 2009 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na rozszerzenie istniejącego systemu:monitorującego: przyzywowo-alarmowego w DPS w Konstantynowie Ł.
27.10.2009 13:33 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dn.23.10.09 na montaż instalacji sygnalizacji alarmu SAP w DPS w Konstantynowie Ł. Ogł. w BZP nr 167133-2009
16.10.2009 12:37 Informacja o udzielonej odpowiedzi na pytania wkonawców z dnia 15.10.09 w sprawie zapisów SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne (ogłoszenie w BZP nr 167133-2009, data zamieszczenia 01.10.2009)
13.10.2009 11:28 Informacja o odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w sprawie treści zapisów SIWZ w postępowaniu o zamówienie na montaż instalacji sygnalizacj alarmu SAP w DPS Konstantynów Ogł w BZP nr 167133-2009
01.10.2009 09:34 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 23 października 2009 roku w celu wyboru wykonawcy zamówienia na montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP w DPS w Konstantynowie Ł.
08.06.2009 11:11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym nieograniczonym na dostawę świeżych produktów ogrodnictwa i warzywnictwa dla DPS Konstantynów (ogł. BZP nr 78313/09)
03.06.2009 12:07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dn, 29.05.2009 (ogł. w BZP nr 76539/2009) na dostawę prod zwierzęcych, mięsa i prod mięsnych dla DPS Konstantynów
21.05.2009 09:57 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dn. 05.06.2009 roku w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do DPS w Konstantynowie Łódzkim
18.05.2009 10:08 SIWZ dla przetargu nieograniczonego w celu wyboru w dniu 29 maja 2009 roku wykonawcy zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla DPS w Konstantynowie Łódzkim
07.05.2009 10:29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 27.04.2009 na dostawę produktów spożywczych dla DPS Konstantynów
09.04.2009 10:02 SIWZ dla przetargu nieograniczonego w dniu 27.04.2009 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów spożywczych do DPS Konstantynów