Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2015 13:36 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2014 roku
23.01.2015 13:35 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał roku 2014
23.01.2015 13:34 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r.
23.01.2015 13:32 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2014 r.
23.01.2015 13:28 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2014 roku
22.07.2014 10:28 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2014 r.
22.07.2014 09:51 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
22.07.2014 09:13 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za I kwartał 2014 roku
22.07.2014 09:10 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za I kwartał roku 2014
22.07.2014 09:07 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r.
22.07.2014 09:03 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2014 roku
22.07.2014 08:56 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I kwartał roku 2014
22.07.2014 08:51 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2014 roku
22.07.2014 08:36 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2014 roku

poprzednia 1 2