Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2014 16:28 Zawiadomienie 6341 30 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych do rowu melioracyjnego R-8s wylotem o śr. 200 na działce nr ew. 114 w Świątnikach.
23.06.2014 09:48 Zawiadomienie 6341 36 - wykonanie urządzeń wodnych w ksawerowie na dz. 60/6, 142, 201/2, 201/4, 201/5, 147/6, 201/11, 200.
18.06.2014 08:48 Zawiadomienie 6341 35 - pobór wód podziemnych z ujęcia "Ignacew" dla miasta Konstantynów Łódzki
18.06.2014 08:34 Zawiadomienie 6341 34 - pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Lutomiersku przy ul. 3 Maja
17.06.2014 16:28 Zawiadomienie 6341 33 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 2 obr. K-13 w Konstantynowie Łódzkim
04.06.2014 10:01 Zawiadomienie 6341 28 - liwidacja rowów na ul. Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim
04.06.2014 09:51 Zawiadomienie 26 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu ubojni trzody chlewnej w Babicach
19.05.2014 08:34 Zawiadomienie 6341 23 - wykonanie stawu ziemnego na działkach 74/2, 76/2, 78, 79/2 w Budach Dłutowskich gm. Dłutów
16.05.2014 14:43 Zawiadomienie 6341 24 - wykonanie wylotu W1 o Sr. 900 mm w km 1+016 rzeki Pabianki w Pabianicach
05.05.2014 15:09 Zawiadomienie 6341 21 - odprowadzenie ścieków deszczowych z rejonu ul. Łódzkiej w Ksawerowie do rowu RN-58 w km 0+365
05.05.2014 14:53 Zawiadomienie 6341 19 - likwidacja rowu melioracyjnego na działkach nr ew. 38, 37, 84 w Markówce gm. Dobroń
25.04.2014 15:55 Zawiadomienie 6341 18 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu działek 101/3, 102/3, 103/3, 104/1, 105/3, 105/7, 106/1, obr. K-18 w Konstantynowie Ł.
11.04.2014 14:10 Zawiadomienie 6341 17 - zmiana ukształtowania terenu na działki nr ew. 6/36, 6/35, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34 obr. K-21 w Konstantynowie Łódzkim
31.03.2014 08:29 Zawiadomienie 6341 14 - przebudowa rowu melioracyjnego R-N17na działkach 101/3, 102/3, 103/3, 104/1, 105/3, 105/7, 106/1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łąkowa
21.03.2014 10:13 Zawiadomienie 6341 13 - przebudowa rowu R-BN na działce nr ew. 145/3 w m. Chechło Drugie gm. Dobroń
19.03.2014 11:31 Zawiadomienie 6341 12 - wykonanie stawu ziemnego na działkach nr ew. 668, 602/6, 603/4, 604/4 w Piątkowisku
19.03.2014 11:18 Zawiadomienie 6341 11 - wykonanie kanału deszczowego otwartego przebiegającego w pasie ul. Kościelnej w Konstantynowie Łódzkim
19.03.2014 10:32 Zawiadomienie 6341 10 - przejście gazociągiem nad rzeka Sokołówką w km 12+807 w ul. A.Książka w Łodzi
19.03.2014 09:44 Zawiadomienie 6341 9 - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi z zakładu WŁODAN w Porszewicach
04.03.2014 16:43 Obwieszczenie w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami"
12.02.2014 15:33 Zawiadomienie 6341 3 - odprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji paliw STATOIL Nr 518 w Pabianicach ul. Łaska 3/5
03.02.2014 09:47 Zawiadomienie 6341 4 - przebudowa rowu otwartego na działce nr ew. 86/2 w Dobroniu Dużym
15.01.2014 13:29 Zawiadomienie 6341 2 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim gm. Dobroń
09.01.2014 13:10 Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

poprzednia 1 2