Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2015 12:07 OŚ.6341.21 - wykonanie odwiertu studziennego - studni Nr S1 w Łodzi ul. Księży Młyn 3 dz. nr 97
03.06.2015 11:46 OŚ.6341.20 - pobór wody podziemnej ze studni zlokalizowanej na terenie ROD "Pod Borem" w Konstantynowie Łódzkim
02.06.2015 16:22 OŚ.6341.18 - przejscie siecią wodociągową przez rzekę Jasieniec w km 2 910 w ul. Zgierskiej w Konstantynowie Łódzkim
02.06.2015 16:14 OŚ.6341.17 - pobór wody podziemnej poprzez studnię zlokalizowanym na ujęciu wodociągowym w Czyżeminie gm. Dłutów
03.04.2015 13:23 OŚ.6341.10. - wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Świerczyna gm. Dłutów
03.04.2015 10:00 Zawiadomienie 6341.13 - wykonanie dwóch stawów ziemnych na działkach 8/4 i 320 w Dobroniu Poduchownym
30.03.2015 13:16 Zawiadomienie 6341 12 - przebudowa rowu przydroznego w ul. Złotej w Piatkowisku gm. Pabianice
25.03.2015 13:21 Zawiadomienie 6341 11 - odprowadzenie wód opadowych do rowu R-N58 z ul. Handlowej w Ksawerowie
18.03.2015 16:01 OŚ.6341.8.2015 Zawiadomienie sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z utworów górnokredowych dla Zakładów Mięsnych „Pamso” SA.
16.03.2015 09:49 OŚ.6341.7.2014 Zawiadomienie
06.03.2015 11:05 OŚ.6341.15.2012 Zawiadomienie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków technologicznych dla JANTOŃ S.A. Sp. K.
19.02.2015 14:48 OS.6341.2 - wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji w ul. P.Skargi w Pabianicach z Zakładu PAFANA S.A.

poprzednia 1 2