Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2016 11:05 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2015 r.
06.04.2016 10:59 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
06.04.2016 10:52 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca IV kwartału roku 2015
06.04.2016 10:44 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
06.04.2016 10:38 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2015 roku
06.04.2016 09:58 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
06.04.2016 09:46 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2015 r.
06.04.2016 09:42 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za IV kwartał 2015 r.
06.04.2016 09:35 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.
06.04.2016 09:29 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.
06.04.2016 09:24 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2015 roku
27.10.2015 16:42 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec III kwartału 2015 roku
27.10.2015 16:37 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.
27.10.2015 16:30 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.
27.10.2015 16:29 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za III kwartał roku 2015
27.10.2015 16:25 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2015 roku
27.10.2015 15:56 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
27.10.2015 15:54 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2015 roku
27.10.2015 15:47 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
27.10.2015 09:36 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od początku roku do końca III kwartału roku 2015
24.08.2015 10:30 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
24.08.2015 10:28 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2015 roku
24.08.2015 10:26 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
24.08.2015 10:24 Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2014
24.08.2015 10:23 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2015 roku

1 2 następna