Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2015 10:21 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał roku 2015
24.08.2015 10:20 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 r.
24.08.2015 10:19 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 r.
24.08.2015 10:17 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2015 roku
24.08.2015 10:12 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od początku roku do końca II kwartału roku 2015
03.06.2015 13:47 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
03.06.2015 13:42 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015 roku
03.06.2015 13:39 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
03.06.2015 12:50 Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2014
03.06.2015 12:48 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za I kwartał 2015 roku
03.06.2015 12:46 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za I kwartał roku 2015
03.06.2015 12:44 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 r.
03.06.2015 12:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 r.
03.06.2015 12:40 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2015 roku
03.06.2015 12:34 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od początku roku do końca I kwartału roku 2015

poprzednia 1 2