Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2013 19:43 ZP/5/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 256451-2013
21.12.2013 19:39 ZP/7/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 265493-2013
20.12.2013 20:05 ZP/8/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 263915-2013
20.12.2013 19:56 ZP/6/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 256487-2013
06.12.2013 21:59 ZP/7/2013 Ogłoszenie o zamówieniu dotycząceprzetargu nieograniczonego w dniu 16-12-2013 w celu wyboru Wykonawcy na dostawę produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami.
05.12.2013 22:15 ZP/8/2013 Ogłoszenie o zamówieniu dotycząceprzetargu nieograniczonego w dniu 16-12-2013 w celu wyboru Wykonawcy na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa.
04.12.2013 11:38 ZP/6/2013 Odpowiedzi do zapytań dot. przetargu nieograniczonego na dostawę produktów mleczarskich do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
02.12.2013 14:46 ZP/5/2013 ZMIANA OGŁOSZENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DPS POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
28.11.2013 21:30 ZP/6/2013 Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
28.11.2013 16:58 ZP/5/2013 Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
17.09.2013 16:59 ZP/4/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ 100 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 166671-20
21.08.2013 19:45 ZP/4/2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 100 ton koksu opałowego grubego gatunek I do Domu Pomocy Społecznej POD DĘBAMI w Konstantynowie Łódzkim
04.06.2013 15:39 Zp/3/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ 50 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.nr ogł w BZP 82577-2013
20.05.2013 20:51 Zp/3/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony w dniu 29 maja 2013 r. na dostawę 50 ton koksu opałowego do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
06.05.2013 19:00 Nr ogłoszenia w BZP 58839-2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH dla Domu Pomocy Społecznej POD DĘBAMI w Konstantynowie Łódzki
18.04.2013 14:26 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w dniu 26.04.2013 r. na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Ł.
18.04.2013 09:22 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 26.04.2013 r. na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do DPS"Pod Dębami" w Konstantynowie Ł,. (zamówienie publiczne)
29.01.2013 11:04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę 50 ton koksu opałowego do DPS "POD DĘBAMI" (ogł. o zam. w BZP nr 8569-2013)
17.01.2013 12:10 Wyjaśnienie dotyczące zapytania wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego w dniu 24.01.2013 na dostawę koksu opałowego do DPS POD DĘBAM - ogł.BZP 8569-2013
15.01.2013 11:39 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony w dniu 24 stycznia 2013 r. na dostawę 50 ton koksu opałowego do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
15.01.2013 09:46 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 24 stycznia 2013 r. na dostawę 50 ton koksu opałowego do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Ł.