Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2020 22:16 ZP/32/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
07.01.2020 20:01 ZP/32/2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
30.12.2019 21:17 ZP/32/2019 Przetarg nieograniczony w dniu 07-01-2020 na DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM Nr sprawy: ZP/32/2019”
17.12.2019 19:18 ZP/29/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
16.12.2019 20:17 ZP/29/2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę 25 ton koksu opałowego, grubego, gatunek I
10.12.2019 14:35 ZP/19/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu medycznego
06.12.2019 21:08 ZP/29/2019 Przetarg nieograniczony w dniu 16 grudnia 2019 na DOSTAWĘ 25 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO, I GATUNKU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM Nr sprawy: ZP/29/2019”
06.12.2019 20:26 ZP/19/2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę SPRZĘTU MEDYCZNEGO
28.11.2019 20:00 ZP/19/2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony w dniu 6 grudnia 2019 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę wyrobów medycznych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim -Zakup 2 wanien kąpielowych z elektrycznie regulowaną wysokością
25.09.2019 17:48 ZP/12/2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego I gatunek dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
06.09.2019 21:24 ZP/12/2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pretargowym na dostawę 125 ton koksu oapłowego, grubego, gatunek I
29.08.2019 21:16 ZP/12/2019 Przetarg nieograniczony w dniu 6 września 2019 na DOSTAWĘ 125 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO, I GATUNKU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM Nr sprawy: ZP/12/2019”
14.05.2019 20:59 ZP/09/2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
09.05.2019 18:22 ZP/09/2019 Informacja z otwarcia ofert Przetargu nieograniczongo na zakup wyrobów medycznych - systemu kąpielowego z mobilnym podnośnikiem (wanna z elektrycznie regulowaną wysokością, podnośnik kąpielowego w wersji leżanka-fotel), podnośnika elektrycznego do transportu i podnoszenia pacjenta
06.05.2019 18:24 ZP/09/2019 Przetarg nieograniczony w dniu 9 maja 2019 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę wyrobów medycznych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
30.04.2019 19:16 ZP/09/2019 Przetarg nieograniczony w dniu 9 maja 2019 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę wyrobów medycznych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim