Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 12:44 AB.GDŁ.6743.672.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w miejscowości Drzewociny, na działkach nr ewid. 70/2, 232/6, 239/3, 239/2, 243/1, 40, 248/2, 247/2, 247/1, 288, gm. Dłutów.
31.12.2020 12:42 AB.GDO.6743.673.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno Duże, na działce nr ewid. 491, gm. Dobroń.
23.12.2020 12:43 AB.MP.6743.667.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Karniszewickiej 67, na działkach nr ewid. 150, 149, obręb P-3.
22.12.2020 12:31 AB.6743.383.2020.MK Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, ul. Górna 50, obr. K - 11, dz. 333, 334, 335, Konstantynów Łódzki
18.12.2020 12:43 AB.6743.382.2020.GL Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Letniskowa dz. 716, ul. Spacerowa, dz. 717/7, obr., Kazimierz, gm Lutomiersk
17.12.2020 13:01 AB.MP.6743.658.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Żniwnej 12, na działkach nr ewid. 510/2, 512/2, obręb P-1.
17.12.2020 12:57 AB.GK.6743.660.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w Ksawerowie, przy ul. Getta 11, na działce nr ewid. 1253/1, gm. Ksawerów.
16.12.2020 11:09 AB.6743.380.2020.MK Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Łabentowicza 42, obr. K - 14, dz. 284, Konstantynów Łódzki
14.12.2020 13:04 AB.6621.381.2020.MK Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu, ul. Langiewicza 48, dz. 101/4, 101/5, 101/6, 102/4, 102/5, 102/6, 103/4, 103/5, 103/6, 104/2, 104/3, 104/4, 105/4, 105/5, 105/6, 105/8, 105/9, 105/10, obr. K - 18, Konstantynów Łódzki
14.12.2020 12:17 AB.GDO.6740.652.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn w Pabianicach, na działkach nr ewid. 39, 133/1, obręb P-29 oraz w Chechle Pierwszym na działce nr ewid. 40/1, gm. Dobroń.
14.12.2020 10:57 AB.6743.379.2020.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Srebrzyńska 59, obr. K - 154, dz. 76 i 127/1, Konstantynów Łódzki
11.12.2020 12:55 AB.6743.378.2020.GL Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, obr. Babice, dz. 203/4, gm. Lutomiersk
11.12.2020 12:42 AB.6743.377.2020.MK Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Srzebrzyńska 77, obr. K - 15, dz. 135, Konstantynów Łódzki
10.12.2020 10:10 AB.MP.6743.641.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w Pabianicach, przy ul. Widzewskiej 15, na działce nr ewid. 68, obręb P-10.
10.12.2020 10:02 AB.GP.6743.642.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Szynkielew, na działce nr ewid. 214/2, gm. Pabianice.
08.12.2020 12:56 AB.6743.364.2020.MK Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku produkcyjnym, ul. Łabentowicza 16, obr. K - 14, dz. 256/2, Konstantynów Łódzki
08.12.2020 10:54 AB.6743.365.2020.GL Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Mirosławice, dz. 78/3, gm Lutomiersk
04.12.2020 12:58 AB.GDO.6743.631.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Chechło Pierwsze, przy ul. Kasprowicza 22, na działce nr ewid. 272/11, gm. Dobroń.
04.12.2020 12:53 AB.GP.6743.632.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 w miejscowości Piątkowisko, w ul. Cynkowej, na działkach nr ewid. 525, 672/61, gm. Pabianice.
04.12.2020 12:38 AB.MP.6743.630.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej poprzez budowę otwartego kanału deszczowego wraz z przepustami pod drogami od ul. Grabowej do ul. Świętokrzyskiej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 284/2, 432/7, 432/8, 433, obręb P-12 oraz na działkach nr ewid. 8, 1/1, ½, 11/1, 11/3, 12/1, 12/2, 13/1, 13/3, 14/1, 14/16, 14/18, obręb P-17.
04.12.2020 12:20 AB.6743.368.2020.GL Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu, przy ul. Spółdzielczej 14, obr. Wrząca, dz. 114, 116, gm. Lutomiersk
04.12.2020 11:50 AB.GDŁ.6743.615.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Budy Dłutowskie 14, na działce nr ewid. 214/2, gm. Dłutów.
03.12.2020 15:16 AB.6743.358.2020.MK Budowa sieci wodociągowej, ul. Nadrzeczna, obr. K - 21, dz. 3/5, Konstantynów Łódzki
03.12.2020 14:04 AB.MP.6743.624.2020 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul Bukowej 40, na działce nr ewid. 70/55, obręb P-1.
03.12.2020 14:03 AB.6743.359.2020.MK Budowa wewnętrznej instalacji gazu na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym, ul. Dolna 18 m. 7, obr. K - 14, dz. 22, Konstantynów Łódzki

1 2 3 4 5 6 następna