Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2011 11:03 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33, oznaczonej jako działka nr 57
06.12.2011 10:26 Wykaz budynku wykorzystywanego jako sklep spożywczy wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania
06.12.2011 08:10 Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie darowizny położonej w Dłutowie przy ul. Polnej 2
30.11.2011 08:28 Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 127, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Srebrzyńskiej 37
22.11.2011 14:53 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, działka nr 2169/3
22.11.2011 13:35 Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Granicznej, działka nr 83, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat na rzecz osoby prawnej
22.11.2011 08:08 Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 130/3, położonej w gm. Lutomiersk, we wsi Wrząca, przy ul. Wiejskiej 4
15.11.2011 11:47 Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 16/2, położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3
08.11.2011 08:19 Informacja o wyniku III przetargu dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
25.10.2011 09:15 Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w gm. Ksawerów przy ul. Szkolnej, działka nr 2169/3 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony 3 lat
18.10.2011 12:36 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w gm. Lutomiersk we wsi Wrząca przy ul. Wiejskiej 4, działka nr 130/3
18.10.2011 12:27 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Srebrzyńskiej 37, działka nr 127
11.10.2011 12:04 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierychomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3, działka nr 16/2
10.10.2011 11:53 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 27, 29 i ul. Kazimierza 10,12,14
04.10.2011 11:53 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33, oznaczonej jako działka nr 57
30.09.2011 13:01 Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 29, 27, przy ul. Kazimierza 10,12,14
27.09.2011 08:24 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Ksawerowiew Żdżarach działka nr 2046/3, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Ksawerów
27.09.2011 08:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Pabianicach przy ul. Bugaj 93B, 93C
14.09.2011 15:43 INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
08.09.2011 10:59 GG.7222-49/09 Decyzja o ustaleniu odszkodowania dot. nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 334/3
06.09.2011 12:17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 18, działka nr 246
30.08.2011 11:30 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Barucha 26A, 26B,28F, 24C, 24A-ZAPL., 22A, 18C-ZAPL., 18A-ZAPL, działki nr 119, 24, 22/2, 29/2, 31/2, 33/2, 35/2, 37/2
30.08.2011 11:25 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w gm. Lutomiersk, Wrząca ul. Wiejska 4 , działka nr 130/3
30.08.2011 11:13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Srebrzyńskiej 37, działka nr 127
23.08.2011 13:11 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie przy ul. Tymiankowej 27, 29, 33, działki nr 359/51, 357/1, 2047/1, 2045/3, 359/67, 359/68

1 2 następna