Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2013 15:32 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 145 i nr 146, położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
17.12.2013 15:20 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 117, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
11.12.2013 10:04 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 350,położonej w Pabianicach w obrębie P-10 przy ul. Warszawskiej 96
26.11.2013 15:10 Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 130/3 położonej w gm. Lutomiersk we wsi Wrząca przy ul. Wiejskiej 4
20.11.2013 11:40 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz
20.11.2013 11:35 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
19.11.2013 08:18 Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, działki nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6
29.10.2013 12:39 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w gm. Pabianice w obrębie 18 Piątkowisko, działka nr 301/2 o pow. 0,2631 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
29.10.2013 09:12 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach w obrębie P-11 przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24, działki nr 372, nr 373, nr 374
29.10.2013 09:08 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 96 w obrębie P-10 działka nr 350 o pow. 0,0894 ha
23.10.2013 13:53 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działka nr 44/3 i 44/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
22.10.2013 08:16 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Lutomiersk przy ul. Wiejskiej 4, w obrębie 27 Wrząca, działka nr 130/3 o pow. 0,4000 ha
15.10.2013 08:59 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, obręb K-15, działka nr 117 o pow. 0,5031 ha
15.10.2013 08:54 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, obręb K-13, działka nr 145 o pow.0,2513 ha i działka nr 146 o pow. 0,5069 ha
15.10.2013 08:49 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Dobroń, w obrębie 1 Barycz, działka nr 587 o pow. 0,2000 ha
15.10.2013 08:36 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach, przy ul. Miodowej 33, obręb P-28, działka nr 57 o pow. 0,1620 ha,
24.09.2013 09:41 Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Konstantynowie Ł. w Ignacewie,działka nr 46/3, przeznaczopnej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy budynku użytkowego
17.09.2013 14:38 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
03.09.2013 13:05 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej 96, działka nr 350, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
27.08.2013 12:29 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w obrębie K-3, działki nr: 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6
13.08.2013 13:08 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33,oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57 o pow. 0,1620 ha
13.08.2013 12:57 Wykaz nieruchomości, położonej w Pabianicach przy ul. Barucha 6A, działka nr 322, zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat na rzecz osoby prawnej
13.08.2013 12:50 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach przy ul. Granicznej, działka nr 83, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ma rzecz właściciela nieruchomości przyległych
08.08.2013 09:06 Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 14 Lutomiersk, działka nr 897/1
24.07.2013 08:39 Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy na czas oznaczony 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w gm. Ksawerów przy ul. Szkolnej, działki nr 2166/15 i nr 2166/17

1 2 3 następna